API

Datats struktur


Trafikverkets öppna API för trafikinformation innehåller några olika objekttyper. Nedan beskrivs dessa typer samt dess olika datafält.

Det är inte alltid önskvärt att använda allt data, därför bör alla frågor som ställs mot API:et innehålla filter så att endast önskat data kommer med i svaret, läs mer om detta under avsnittet Frågan.

Använd gärna konsolen för att själv prova att ställa olika frågor.

Version:

Nedan visas API:ets objekttyper (objecttype):

Järnväg

TrainMessage

Tågtrafikmeddelande, exempelvis information kring banarbete, tågfel, anläggningsfel och dylikt.


TrainStation

Trafikplatser, både med och utan resandeutbyte.


TrainAnnouncement

Tidtabellsinformation, d.v.s information om tåg på trafikplatser (stationer, hållplatser) varje post motsvarar ett visst tåg vid respektive trafikplats.Väg

Camera

Kameror för automatisk väglag och trafikflöde.


FerryAnnouncement

Ankomster och avgångar.


FerryRoute

Information om färjeleder.


Icon

Ikoner, exempelvis för använding i grafiska användargränssnitt och kartor.


Parking


RoadCondition

Väglag.


RoadConditionOverview

Väglagsöversikter.


Situation

Situationer innehållandes händelser och störningar som trafikmeddelanden, vägarbeten, olyckor, restiktioner m.m.


WeatherStation

Väderstationer med mätdata.Meddelanden

Prenumerera på denna feed