API

Datats struktur


Trafikverkets öppna API för trafikinformation innehåller några olika objekttyper. Nedan beskrivs dessa typer samt dess olika datafält.

Det är inte alltid önskvärt att använda allt data, därför bör alla frågor som ställs mot API:et innehålla filter så att endast önskat data kommer med i svaret, läs mer om detta under avsnittet Frågan.

Använd gärna konsolen för att själv prova att ställa olika frågor.

Version:

Nedan visas API:ets objekttyper (objecttype):

Järnväg

TrainMessage

Tågtrafikmeddelande, exempelvis information kring banarbete, tågfel, anläggningsfel och dylikt.


TrainStation

Trafikplatser, både med och utan resandeutbyte.


TrainAnnouncement

Tidtabellsinformation, d.v.s information om tåg på trafikplatser (stationer, hållplatser) varje post motsvarar ett visst tåg vid respektive trafikplats.Väg