API

Datats struktur


Trafikverkets öppna API för trafikinformation innehåller några olika objekttyper. Nedan beskrivs dessa typer samt dess olika datafält.

Det är inte alltid önskvärt att använda allt data, därför bör alla frågor som ställs mot API:et innehålla filter så att endast önskat data kommer med i svaret, läs mer om detta under avsnittet Frågan.

Använd gärna konsolen för att själv prova att ställa olika frågor.

Version:

Nedan visas API:ets objekttyper (objecttype):

Järnväg

TrainMessage

Tågtrafikmeddelande, exempelvis information kring banarbete, tågfel, anläggningsfel och dylikt.


Exempelsvar

TrainStation

Trafikplatser, både med och utan resandeutbyte.


Exempelsvar

TrainAnnouncement

Tidtabellsinformation, d.v.s information om tåg på trafikplatser (stationer, hållplatser) varje post motsvarar ett visst tåg vid respektive trafikplats.


Exempelsvar

Väg

FerryAnnouncement

Ankomster och avgångar.


Exempelsvar

FerryRoute

Information om färjeleder.


Exempelsvar

Icon

Ikoner, exempelvis för använding i grafiska användargränssnitt och kartor.


Exempelsvar

RoadCondition

Väglag.


Exempelsvar

RoadConditionOverview

Väglagsöversikter.


Exempelsvar

Situation

Situationer innehållandes händelser och störningar som trafikmeddelanden, vägarbeten, olyckor, restiktioner m.m.


Exempelsvar

WeatherStation

Väderstationer med mätdata.


Exempelsvar

Meddelanden

Prenumerera på denna feed