Användarforum

Detta forum är till för alla användare för utbyte av erfarenhet och kompetens. För kontakt med Trafikverket vid eventuell felrapportering och dylikt se Kontakt.
Rubrik Uppdaterad
Parkering - geo 2017-11-17 12:10:37
Parkering 2017-11-06 14:41:07
Train schedule availability 2017-11-02 20:14:35
Webhook, Feed, Rss eller liknande 2017-11-01 10:51:57
Internal Error 2017-09-22 13:34:27
Hitta Id för en viss väderstation 2017-09-21 11:10:37
Indata kontroll vid manuell kontroll? 2017-09-17 23:00:33
Content-Type: text/xml triggar CORS preflight 2017-08-28 16:41:49
TrainIdent som klickbar Länk. 2017-07-29 08:27:21
Sökning Stockholm C till Eskilstuna C - advertised time lite konstig 2017-07-07 14:38:34
Ej updaterad data i API? 2017-05-29 17:25:29
POST requests med åäöÅÄÖ i python 2017-05-29 14:39:52
Hur gammal information 2017-05-13 18:32:54
Tåg och färdriktning utan att veta slutstation? 2017-05-07 20:48:39
ToLocation i oannonserade tåg 2017-05-03 20:24:09
fråga ang ModifiedTime 2017-04-26 09:22:01
Få endast förseningar mer än 10 min 2017-04-25 13:28:33
Datafält returneras i fel ordning 2017-04-24 08:18:34
Hur filtrera fram endast objekt som uppfyller två villkor exakt? 2017-04-04 11:33:08
Tidtabell för färjetrafik 2017-03-06 16:24:48
ObjectType 'TrainAnnouncement' is not available 2017-02-20 13:46:41
Länka Trainident från tabell 2017-01-24 14:43:13
Unsupported request content type 2017-01-23 19:16:32
Var finns XML schema (XSD) för API:et 2017-01-10 11:12:09
Android java xml 2017-01-02 15:45:22
Exempelkod 2016-12-21 20:15:20
TimeAtLocation 2016-11-25 08:05:19
Fel vid anrop 2016-11-23 12:07:18
Fördröjning 2016-11-21 14:59:44
TrainStation-fråga 2016-10-19 08:46:03
Saknade "posts" för Driftstation 2016-10-04 16:56:15
Trainstation - Internal server error 2016-09-30 11:18:42
Ofullständigt svar ibland på TrainAnnouncement 2016-09-19 17:19:54
Fullständiga stationsnamn 2016-09-09 09:02:04
Felaktig tid ibland i svar på frågor på tåg 2016-08-31 10:44:10
API för färjetrafik 2016-07-31 13:23:39
Swift 2016-06-01 14:42:23
Savner tåg katogori 2016-05-20 13:34:09
Filtrerar inte efter activityType 2016-05-13 22:47:21
Senast passerad trafikplats för flera tåg 2016-04-03 13:38:08
Får inte ut alla färjestatus-meddelanden? 2016-02-23 00:58:13
Hämta från api 2016-02-04 22:47:23
varför så många fält saknar data? 2016-02-01 11:33:06
Sommartider Vintertider 2016-02-01 08:07:16
Maximum response size is reached: vilken är max response size? 2016-02-01 07:49:11
ExternalDescription inte obligatoriskt? 2016-01-22 18:44:40
HTTPS vore trevligt 2016-01-22 18:41:31
Tågs tidtabell i rätt ordning, inklusive oannonserade platser? 2016-01-14 20:01:07
Tågs avg. på driftplatser utan trafikutbyte 2016-01-11 07:51:14
Får inte rätt MessageType tillbaka 2016-01-03 21:54:11
API begräsningar 2015-12-18 09:11:29
Senast passerad plats, tidsangivelse och tekniskt tågnummer 2015-12-17 11:57:39
Fel svar vid 'Orderby' 2015-10-19 07:58:36
Content type 2015-10-14 09:58:42
objecttype 'TrainStation' is unavailable 2015-09-10 13:25:01
Max 2 st EQ eller fel på ToLocation? 2015-08-21 13:56:36
Senast passerad driftplats och tidpunkt. 2015-07-29 09:42:32
Hitta närmaste tågstation 2015-07-14 12:19:44
Bästa sättet att få fram alla unika InformationOwner? 2015-06-01 17:00:02
Problem med pendeltåg? 2015-05-12 12:21:37
Koordinater 2015-04-29 07:57:15
Sökning med byte 2015-02-24 14:50:20
Dk.kk? 2014-12-18 16:50:37
Fråga om rätt tåg 2014-11-24 15:21:36
Önskad funktion 2014-09-23 10:51:22
Problem med API 2014-09-02 22:28:04
Lista samtliga uppehåll för ett tåg? 2014-08-30 11:02:21
Nya fält i API v1? 2014-08-28 11:56:10
Infromation av avgångar mellan stationer 2014-08-20 19:30:50
Tågets position 2014-08-09 14:07:53
Avgångar mellan stationer som inkluderar tågbyte 2014-07-06 09:25:45
Vad är det enklaste sättet att hämta ner störningsinfo för flera stationer? 2014-05-22 08:00:15
Konto skapat 2014-04-10 20:46:05