API

Så funkar det.


Hämtning av data görs med ett HTTP-anrop. En fråga skickas med i POST-metoden som beskriver vilket data som efterfrågas samt innehållandes eventuella filter.

Dataformatet som returneras är XML eller JSON.

Detta avsnitt beskriver hur frågorna mot API:et kan se ut och dess svar. Därefter presenteras datamodellen, det vill säga datatyper och dess egenskaper.

Licens

Meddelanden

Prenumerera på denna feed