API

Datats struktur


Trafikverkets öppna API för trafikinformation innehåller några olika objekttyper. Nedan beskrivs dessa typer samt dess olika datafält.

Det är inte alltid önskvärt att använda allt data, därför bör alla frågor som ställs mot API:et innehålla filter så att endast önskat data kommer med i svaret, läs mer om detta under avsnittet Frågan.

Använd gärna konsolen för att själv prova att ställa olika frågor.

Nedan visas API:ets objekttyper (objecttype):

Järnväg - Trafikinformation

RailCrossing

RailCrossing Schemaversion:


ReasonCode

ReasonCode Schemaversion:


TrainAnnouncement

TrainAnnouncement Schemaversion:


TrainMessage

TrainMessage Schemaversion:


TrainStation

TrainStation Schemaversion:


TrainStationMessage

TrainStationMessage Schemaversion:


TrainPosition

TrainPosition Schemaversion:

Datamängden innehåller tågens position.
Notera att frågans QUERY-element måste innehålla ett namespace-attribut.

<REQUEST>
    <LOGIN authenticationkey="SomeAuthenticationKey" />
    <QUERY namespace="järnväg.trafikinfo" objecttype="TrainPosition" schemaversion="1.0" limit="1" />
</REQUEST>


Väg - Trafikinformation

Väg - Beläggningsinformation