API

Datats struktur


Trafikverkets öppna API för trafikinformation innehåller några olika objekttyper. Nedan beskrivs dessa typer samt dess olika datafält.

Det är inte alltid önskvärt att använda allt data, därför bör alla frågor som ställs mot API:et innehålla filter så att endast önskat data kommer med i svaret, läs mer om detta under avsnittet Frågan.

Använd gärna konsolen för att själv prova att ställa olika frågor.

Nedan visas API:ets objekttyper (objecttype):

Järnväg - Trafikinformation

Väg - Trafikinformation

Väg - Beläggningsinformation