DISTINCT

Du vet väl om att du numera kan använda DISTINCT i dina frågor?

<DISTINCT/> - anger ett datafält vars unika värden ska returneras. Svaret innehåller en array med unika värden av det specificerade fältet. DISTINCT-elementet kan förekomma inga eller en gång. Elementets innehåll definierar datafältet.
Exempel:

<QUERY objecttype="SomeObjectType">
    <DISTINCT>DistinctField</DISTINCT>
</QUERY>

Enbart den ena av <INCLUDE/>, <EXCLUDE/> eller <DISTINCT/> kan av naturliga skäl defineras i en <QUERY/>.

Notera att alla attributvärden i datamodellen är skiftlägeskänsliga (case sensitive).