TrainAnnouncement driftåtgärd

I kväll onsdag 2016-11-30 kl. 21:30 görs en ändring i ATL för att åtgärda att automatiska tidrapporter i vissa fall uteblir (Nässjö) efter driftsättningen i söndags 27/11. Efter ändringstillfället 21:30 (som inte innebär något stopp i ATL) kan enstaka automatiska tidrapporter utebli (hela landet) fram till kl. 22:30. Därefter ska allt fungera normalt. Detta kan påverka dataflödet i TrainAnnouncement.

I kväll onsdag 2016-11-30 kl. 21:30 görs en ändring i ATL för att åtgärda att automatiska tidrapporter i vissa fall uteblir (Nässjö) efter driftsättningen i söndags 27/11. Efter ändringstillfället 21:30 (som inte innebär något stopp i ATL) kan enstaka automatiska tidrapporter utebli (hela landet) fram till kl. 22:30. Därefter ska allt fungera normalt. Detta kan påverka dataflödet i TrainAnnouncement.