Färjeinformation i API:et

På torsdag den 9 mars utökas Trafikverkets öppna API med färjerelaterad trafikinformation. Vi inleder med en testperiod. All feedback kring datamodell, datainnehåll o.s.v. mottages med tacksamhet, kontakta oss gärna på trafikinfotjanster@trafikverket.se

Den nya informationsmängden innefattar:

FerryRoute - Information om färjeleder.
FerryAnnouncement – Ankomster och avgångar

Läs mer i detalj om datamodellen här: Datamodell

Betatestperioden beräknas pågå under ett par månader men är beroende på om det uppkommer några problem eller synpunkter. Avslutandet av betatestperioden innebär att det data som nu är tillgängligt på http://api.trafikinfo.trafikverket.se/beta/ kommer bli åtkomligt på http://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1/ eller
http://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1.1/ istället.

Vid frågor, vänligen kontakta trafikinfotjanster@trafikverket.se