Version 1.3

Nu lanserar vi version 1.3 av Trafikverkets öppna API.

Den nya versionen innefattar en ny objekttyp och nya fält i TrainMessage och TrainAnnouncement

Nya objekt

Parking

Datamängd innehållande rastplatser och säkra lastbilsparkeringar

Nya eller uppdaterade fält

TrainMessage

Egenskap Typ Beskrivning
Header string Redaktörssatt rubrik för meddelandet, kan i vissa fall vara samma som ReasonCodeText
TrafficImpact.AffectedLocation[] string[] Påverkade stationer
TrafficImpact.FromLocation[] string[] Påverkad sträckas frånstation, för att avgöra om stationen är påverkad, se fältet AffectedLocation
TrafficImpact.ToLocation[] string[] Påverkad sträckas tillstation, för att avgöra om stationen är påverkad, se fältet AffectedLocation

TrainAnnouncement

Egenskap Typ Beskrivning
WebLinkName string Namn på trafikinfoägaren att använda i länkar

Tillgängliga URLer:

http://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1.3/data.xml
http://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1.3/data.json