Trafiksäkerhetskameror i Trafikvekets öppna API

Nu finns trafiksäkerhetskameror som ny informationsmängd i Trafikvekets öppna API.

Trafiksäkerhetskameror innefattas av objekttypen TrafficSafetyCamera


TrafficSafetyCamera

Egenskap Typ Beskrivning
Bearing int Vilket håll kameran är riktad mot. Medsols grader från norr
CountyNo[]td> int[] Länsnummer
Deleted boolean Anger att dataposten raderats
IconId string Anger ikonid för kameratypen
Id string Unikt id för kameran
ModifiedTime dateTime Tidpunkt då dataposten ändrades
Name string Namn på kameran
RoadNumber string Vägnummer som mätplatsen står vid
Geometry.SWEREF99TM WKT Geometrisk punkt i koordinatsystem SWEREF99TM
Geometry.WGS84 WKT Geometrisk punkt i koordinatsystem WGS84

Tillgängliga URLer:

http://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1.3/data.xml
http://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1.3/data.json