Förändring av TrainAnnouncement

Trafikverket förbättrar initial trafikinformation

Trafikverket genomför just nu en satsning för att förbättra den initiala trafikinformationen, det vill säga alldeles i början av en försening, för att ge resenärer snabbare och mer korrekt information på skyltar och i högtalarutrop på stationerna.

Vid frågor eller rapportering av eventuella felaktigheter, var god kontakta oss via trafikinfotjanster@trafikverket.se


Omfattning


  • Gäller informationen som går ut vid förseningar på resandetåg medan ny avgångstid fastställs
  • Resenären ska inte behöva få sin avgångstid framflyttad flera gånger
  • Kommer istället framgå att den nya avgångstiden ännu inte går att beräkna. Skyltar visar --:-- i kolumnen för ny tid (SL Pendeltåg visar -- min)
  • Börjar gälla den 30 september 2019
  • Den nya funktionen har kallas ” Tid saknas”
  • För korrekt information till resenären måste hänsyn tas till den nya funktionen. Förändringen visar sig i Trafikverkets Öppna API i datamängden TrainAnnouncement enl nedanstående mönster.


  • Flaggan som innebär att ett tåg har ” Tid saknas” är när Deviation.Code är satt till koden ANA088 för en annonsering (TrainAnnouncement)
  • Ev tidigare beräknade tider på platsen (EstimatedTimeAtLocation) gäller inte och skall bortses från
  • När ” Tid saknas” inte gäller längre kommer annonseringen att uppdateras så att avvikelsekoden ANA088 är borttagen
  • Om tåget får en förseningsberäkning efter att ANA088 har tagits bort, uppdateras annonseringen med den nya beräknade tiden