Förändring av datamängden TrainMessage

Datamängden TrainMessage, som innehåller exempelvis information kring banarbete, tågfel, anläggningsfel, förändras när det gäller hantering av bekräftad och förmodad trafikpåverkan.

Vid frågor eller rapportering av eventuella felaktigheter, var god kontakta oss via trafikinfotjanster@trafikverket.seFörändrade fält:

  • AffectedLocation är borttaget, denna information finns nu i stället i TrafficImpact.AffectedLocation.
  • TrafficImpact.IsConfimed är nytt fält av typen boolean och anger om meddelandet handlar om bekräftad eller förmodad trafikpåverkan.
    - Om fältets värde är satt till "true" är trafikpåverkan bekräftad.
    Fältet TrafficImpact.AffectedLocation innehåller de platser som påverkas av den aktuella händelsen.
    - Om fältets värde däremot är satt till "false" handlar det om förmodad trafikpåverkan.
    I det här fallet återfinns alla platser på den aktuella sträckan i fältet TrafficImpact.AffectedLocation.