Förändring av två järnvägsdatamängder

Tisdag 1 december lanseras nya versioner av RailCrossing och TrainStation.

  • RailCrossing - Fältet ObjectId tas bort då det fanns risk för sammanblandning med plankorsningens officiella identitetsfält LevelCrossingId.
    OBS att fältet ObjectId finns kvar i föregående version av RailCrossing men att innehållet i fältet är tomt.

  • TrainStation - OfficialLocationName är nytt fält innehållande det av Transportstyrelsen fastslagna officiella namnet på stationen.

    Läs i detalj om de nya versionerna här: Datamodell