Planerat underhåll vägväder

Under perioden 12/5 – 31/8 kommer totalt 158 st VViS-stationer att byggas om och det kommer att bli ett sammanhängande bortfall av väderobservationer på 7 dagar på varje station.

De datamängder som påverkas är:

  • WeatherMeasurepoint
  • WeatherObservation
  • WeatherStation