Planerad driftsättning den 31a augusti

Den 31a augusti kl 9:30 kommer en driftsättning att göras av API.

Detta är en planerad driftsättning och ska inte påverka befintlig funktionalitet.