RoadConditionOverview upphör den första januari

Den första januari kommer tjänsten som hanterar RoadConditionOverview att tas bort.

RoadConditionOverview eller Väglagsöversikt per län tas bort då beslut tagits av informationsägaren om att avsluta leveransen för detta data.