Användarforum

Detta forum är till för alla användare för utbyte av erfarenhet och kompetens. För kontakt med Trafikverket vid eventuell felrapportering och dylikt se Kontakt.
Rubrik Uppdaterad
Danska stationskoordinater 2022-09-14 15:34:19
N/A visas på skärmen. 2022-09-13 15:17:37
Invalid authentication 2022-09-07 13:56:24
Bugg TimeAtLocation 2022-07-04 09:47:33
First simplel query 2022-06-27 10:33:17
First simplel query 2022-06-27 10:33:17
Hämta alla stationer med tider där ett visst tåg går 2022-05-31 10:13:04
Får tillbaka för lite data av TrainAnnouncement 2022-05-31 08:40:56
Ställa frågor mot TrainMessage 1.7 2022-05-06 22:52:31
transfer-encoding: "chunked" 2022-04-06 21:20:30
Filtrera med CountyNumber 2022-02-28 17:51:56
Time Zone of Road Condition Measurements? 2022-02-22 15:31:31
Fråga om värdet i ett fält = värdet i annat fält 2022-02-11 10:26:25
Fel vid anrop till FerryAnnouncement 2022-01-12 07:43:02
Vad innebär technicalDateTime? 2022-01-08 12:28:10
Stream WeatherMeasurepoint API 2021-12-28 07:53:36
Position of snesors and historic data 2021-12-17 14:23:24
Listning av samtliga driftplatser innan de passerats? 2021-12-14 15:37:21
Trafikmeddelande utan meddelande 2021-12-13 08:43:26
SiteId Trafficflow 2021-12-01 11:20:16
Saknar information i response 2021-11-23 15:17:04
Historical data from nvdb 2021-10-27 19:16:47
Färjors tider längre fram än en vecka 2021-10-07 13:52:37
Tjäldjupsdata 2021-09-03 22:21:13
Hur vet man idet till de olika färjeruterna? 2021-08-23 15:40:22
WeatherMeasurepoint och WeatherObservation har inte CountyNo 2021-08-10 00:21:39
Felaktiga temperaturer 2021-06-13 22:31:02
TrainAnnouncement deviation.code samma som orskakskod i LUPP? 2021-05-28 10:03:08
Ordning av stationer i GetLocationsForTrain 2021-05-24 14:49:35
Få ut gamla trafikmeddelanden. 2021-05-17 08:44:32
Historical Road works data 2021-05-17 08:40:56
Längre regndata 2021-05-17 08:38:45
Sydvästliga vindar saknas 2021-05-10 14:26:22
Filtrera vägmärken på region 2021-03-11 11:25:38
Få bort gamla/utgågna vägmärken 2021-03-11 08:20:49
Beräkningsprognoser 2021-02-18 10:49:18
Cross-Origin? 2021-02-13 13:13:20
Regnmängd (mm) 2020-12-18 15:08:43
Vilka tågstationer är anslutna till vilka? 2020-12-18 13:45:39
Förslag ny datafält CanceledDateTIme 2020-12-18 12:00:16
Aggregering i "TrafficFlow" 2020-12-17 15:08:01
Destination för oannonserade tåg och tider för mellanliggande driftplatser 2020-12-06 11:53:00
Historisk data traffic flow 2020-12-01 09:34:33
regnmängd 2020-12-01 08:33:37
Mormorsgruvan saknas 2020-09-21 17:42:24
ActivityType fråga 2020-09-21 07:06:53
Intern hemsida med kameror 2020-08-24 14:57:34
Ej annonserade trafikplatser 2020-08-18 04:01:28
Inställt, Se Info 2020-08-13 10:12:55
Någon information om godståg ? 2020-05-03 23:50:07
_attr_id 2020-04-27 13:22:11
Vägnummer från position 2020-04-07 01:05:18
Swift Package - Generera API frågor 2020-03-30 15:59:29
Ingen data från "Rosenholm K.krona"? 2020-03-16 08:43:45
Info på plattformsskyltar? 2020-02-13 14:27:41
Kombinera Within och Near? 2020-02-11 12:22:58
TravelTimeRoute 2020-02-07 10:55:31
1 month historical data for road temperature 2020-02-03 09:23:27
Bugg? Köpenhamn 2020-01-29 17:28:48
Tekniska tåg nr. 2020-01-24 08:35:18
Väder data, Höjd över vattenytan? 2020-01-23 16:58:18
Sök efter avgångar från Station1 till Station2 (där Station2 inte är ToLocation) 2020-01-08 14:03:38
Tåg 2216 på två ställen samtidigt 2019-12-17 12:41:20
Var är trafikinformationen om stoppet på Malmbanan? 2019-12-02 17:22:28
Hämta kameror 2019-11-19 13:28:21
Hastighetsgräns från geografisk punkt 2019-11-16 16:18:40
TypeOfTraffic visas inte alltid 2019-11-12 08:22:07
Python requests problem med åäö 2019-11-11 18:19:41
application/json i frågan? 2019-11-05 14:37:08
Position tåg! 2019-10-29 12:51:34
trains information by start and end places 2019-10-27 10:19:17
Station Bjf (Bjørnfjell) existerar ej trots att tåg går därifrån 2019-10-22 15:47:30
Mobilapputvecklare 2019-10-21 16:52:08
Hur fungerar MeasurementHistory 2019-10-21 07:33:30
Hämta från api 2019-10-17 17:53:24
Avstånd mellan tågstationer? 2019-10-17 16:36:44
Historisk road temp 2019-10-09 08:50:12
TimeAtLocation saknas från response 2019-10-07 21:21:47
Roadcondition Nedlagd i vissa områden? 2019-10-07 10:07:39
Filter för att hitta tågs nästa uppehåll 2019-08-25 18:33:21
Störningar i APIet 2019-08-16 12:20:48
Alla trafikkameror är ur drift 2019-08-15 18:51:14
Camera 2019-07-29 12:55:13
Hämta alla tåg och dess tidtabeller 2019-07-22 14:59:08
Problem med trafikmeddelanden. 2019-07-20 13:06:09
Har ett tåg avgått 2019-06-24 07:50:00
Svar ger både Canceled=true och EstimatedTimeAtLocation 2019-05-18 18:28:58
Söka efter parkering nära koordinater 2019-05-09 08:35:20
Komma åt value i xml response 2019-04-15 11:58:31
Get intermediate stations between two points 2019-03-05 13:32:56
Olika telefoner olika tider 2019-02-20 08:28:48
StationsID !!! OBS Edit : Fixad. Kallade helt enkelt på listan via API. 2019-02-17 16:40:12
Get train announcement for all stations in sweden 2019-02-04 11:38:38
TechnicalDateTime i APIet 2019-02-01 15:49:19
API:t svarar inte på IPv6 2019-02-01 13:11:51
Video eller oftare bilder från kamera 2019-01-28 07:48:04
Fråga om ModifiedTime 2019-01-08 11:48:52
EndDateTime/Header fältet ej aktivt? 2018-12-17 14:26:47
Koppla api nyckel till en viss domain 2018-12-06 11:31:45
Önskemål om alla driftplatser i tidtabellsinformationen 2018-12-05 16:47:06
Saknar TimeAtLocation 2018-12-05 13:56:10
Searching for train stations 2018-12-03 16:29:15
ScheduledDepartureDateTime 2018-10-19 14:01:50
Content-Type: text/xml triggar CORS preflight 2018-10-04 20:45:52
Någon som har historiska TrainAnnouncements? 2018-10-04 14:22:30
Två olika TimeAtLocation 2018-09-20 08:29:16
Fjärrservern returnerade ett fel <400> Felaktig Begäran. 2018-07-17 09:12:37
Hur många frågor per tid får man ställa till apiet 2018-07-06 18:22:41
Hur avgöra ifall ett TrainMessage objekt fortfarande påverkar trafikläget? 2018-06-29 12:27:07
[Bug] Slumpmässiga JSON responser som är ogiltiga 2018-05-25 18:01:41
HTTPS vore trevligt 2018-05-25 13:51:03
Dubbla svar ibland 2018-05-25 06:50:58
Problem med att ställa flera Query 2018-05-24 17:46:43
default och max limit för olika dataset 2018-05-14 13:00:02
Se gamla TrainAnnouncements 2018-04-26 08:19:32
Arduino fråga 2018-04-26 07:21:37
Hur aviseras inställda tåg? 2018-04-05 17:23:54
Får ej Deleted eller Endtime för RoadCondition 2018-04-03 11:18:20
Inställd avgång som inte är canceled 2018-03-26 20:43:29
Sommartid/vintertid 2018-03-19 20:39:11
Push-notifikation/Streaming API 2018-03-14 10:27:01
WeatherStation Precipitation.Amount 2018-02-27 21:22:26
Periodvisa problem att hämta data från API:et 2018-02-26 10:11:08
TrainIdent som klickbar Länk. 2018-02-25 03:28:15
ViaToLocation innehåller inte alla stopp på vägen 2018-02-22 12:04:50
Info angående spårbyten? 2018-02-19 12:34:32
Bugg(?): Vissa TrainAnnouncement har fel ScheduledDepartureDateTime/AdvertisedTrainIdent 2018-02-02 17:52:20
ActivityId sekvens 2018-01-31 15:52:45
Filtrera endast vissa Deviations inom Situations 2018-01-15 14:48:21
NVDB 2018-01-11 14:37:53
API > Väg > Parking. Finns alla Sveriges parkeringsplatser? 2017-12-08 08:24:12
Fel - råkade dubbelposta :) 2017-12-07 18:02:13
Train schedule availability 2017-12-01 14:10:04
TrainAnnouncements längre fram i tiden 2017-12-01 13:16:48
Parkering - geo 2017-11-17 12:10:37
Parkering 2017-11-06 14:41:07
Webhook, Feed, Rss eller liknande 2017-11-01 10:51:57
Internal Error 2017-09-22 13:34:27
Hitta Id för en viss väderstation 2017-09-21 11:10:37
Indata kontroll vid manuell kontroll? 2017-09-17 23:00:33
Sökning Stockholm C till Eskilstuna C - advertised time lite konstig 2017-07-07 14:38:34
Ej updaterad data i API? 2017-05-29 17:25:29
POST requests med åäöÅÄÖ i python 2017-05-29 14:39:52
Hur gammal information 2017-05-13 18:32:54
Tåg och färdriktning utan att veta slutstation? 2017-05-07 20:48:39
ToLocation i oannonserade tåg 2017-05-03 20:24:09
fråga ang ModifiedTime 2017-04-26 09:22:01
Få endast förseningar mer än 10 min 2017-04-25 13:28:33
Datafält returneras i fel ordning 2017-04-24 08:18:34
Hur filtrera fram endast objekt som uppfyller två villkor exakt? 2017-04-04 11:33:08
Tidtabell för färjetrafik 2017-03-06 16:24:48
ObjectType 'TrainAnnouncement' is not available 2017-02-20 13:46:41
Länka Trainident från tabell 2017-01-24 14:43:13
Unsupported request content type 2017-01-23 19:16:32
Var finns XML schema (XSD) för API:et 2017-01-10 11:12:09
Android java xml 2017-01-02 15:45:22
Exempelkod 2016-12-21 20:15:20
TimeAtLocation 2016-11-25 08:05:19
Fel vid anrop 2016-11-23 12:07:18
Fördröjning 2016-11-21 14:59:44
TrainStation-fråga 2016-10-19 08:46:03
Saknade "posts" för Driftstation 2016-10-04 16:56:15
Trainstation - Internal server error 2016-09-30 11:18:42
Ofullständigt svar ibland på TrainAnnouncement 2016-09-19 17:19:54
Fullständiga stationsnamn 2016-09-09 09:02:04
Felaktig tid ibland i svar på frågor på tåg 2016-08-31 10:44:10
API för färjetrafik 2016-07-31 13:23:39
Swift 2016-06-01 14:42:23
Savner tåg katogori 2016-05-20 13:34:09
Filtrerar inte efter activityType 2016-05-13 22:47:21
Senast passerad trafikplats för flera tåg 2016-04-03 13:38:08
Får inte ut alla färjestatus-meddelanden? 2016-02-23 00:58:13
varför så många fält saknar data? 2016-02-01 11:33:06
Sommartider Vintertider 2016-02-01 08:07:16
Maximum response size is reached: vilken är max response size? 2016-02-01 07:49:11
ExternalDescription inte obligatoriskt? 2016-01-22 18:44:40
Tågs tidtabell i rätt ordning, inklusive oannonserade platser? 2016-01-14 20:01:07
Tågs avg. på driftplatser utan trafikutbyte 2016-01-11 07:51:14
Får inte rätt MessageType tillbaka 2016-01-03 21:54:11
API begräsningar 2015-12-18 09:11:29
Senast passerad plats, tidsangivelse och tekniskt tågnummer 2015-12-17 11:57:39
Fel svar vid 'Orderby' 2015-10-19 07:58:36
Content type 2015-10-14 09:58:42
objecttype 'TrainStation' is unavailable 2015-09-10 13:25:01
Max 2 st EQ eller fel på ToLocation? 2015-08-21 13:56:36
Senast passerad driftplats och tidpunkt. 2015-07-29 09:42:32
Hitta närmaste tågstation 2015-07-14 12:19:44
Bästa sättet att få fram alla unika InformationOwner? 2015-06-01 17:00:02
Problem med pendeltåg? 2015-05-12 12:21:37
Koordinater 2015-04-29 07:57:15
Sökning med byte 2015-02-24 14:50:20
Dk.kk? 2014-12-18 16:50:37
Fråga om rätt tåg 2014-11-24 15:21:36
Önskad funktion 2014-09-23 10:51:22
Problem med API 2014-09-02 22:28:04
Lista samtliga uppehåll för ett tåg? 2014-08-30 11:02:21
Nya fält i API v1? 2014-08-28 11:56:10
Infromation av avgångar mellan stationer 2014-08-20 19:30:50
Tågets position 2014-08-09 14:07:53
Avgångar mellan stationer som inkluderar tågbyte 2014-07-06 09:25:45
Vad är det enklaste sättet att hämta ner störningsinfo för flera stationer? 2014-05-22 08:00:15
Konto skapat 2014-04-10 20:46:05