Användarforum

Detta forum är till för alla användare för utbyte av erfarenhet och kompetens. För kontakt med Trafikverket vid eventuell felrapportering och dylikt se Kontakt.
Rubrik Uppdaterad
Info på plattformsskyltar? 2020-02-13 14:27:41
Kombinera Within och Near? 2020-02-11 12:22:58
TravelTimeRoute 2020-02-07 10:55:31
1 month historical data for road temperature 2020-02-03 09:23:27
Bugg? Köpenhamn 2020-01-29 17:28:48
Tjäldjupsdata 2020-01-24 10:57:24
Tekniska tåg nr. 2020-01-24 08:35:18
Väder data, Höjd över vattenytan? 2020-01-23 16:58:18
Sök efter avgångar från Station1 till Station2 (där Station2 inte är ToLocation) 2020-01-08 14:03:38
Tåg 2216 på två ställen samtidigt 2019-12-17 12:41:20
Var är trafikinformationen om stoppet på Malmbanan? 2019-12-02 17:22:28
Hämta kameror 2019-11-19 13:28:21
Hastighetsgräns från geografisk punkt 2019-11-16 16:18:40
TypeOfTraffic visas inte alltid 2019-11-12 08:22:07
Python requests problem med åäö 2019-11-11 18:19:41
application/json i frågan? 2019-11-05 14:37:08
Position tåg! 2019-10-29 12:51:34
trains information by start and end places 2019-10-27 10:19:17
Station Bjf (Bjørnfjell) existerar ej trots att tåg går därifrån 2019-10-22 15:47:30
Mobilapputvecklare 2019-10-21 16:52:08
Hur fungerar MeasurementHistory 2019-10-21 07:33:30
Hämta från api 2019-10-17 17:53:24
Avstånd mellan tågstationer? 2019-10-17 16:36:44
Historisk road temp 2019-10-09 08:50:12
Historical data from nvdb 2019-10-08 11:04:08
TimeAtLocation saknas från response 2019-10-07 21:21:47
Roadcondition Nedlagd i vissa områden? 2019-10-07 10:07:39
Filter för att hitta tågs nästa uppehåll 2019-08-25 18:33:21
Störningar i APIet 2019-08-16 12:20:48
Alla trafikkameror är ur drift 2019-08-15 18:51:14
Camera 2019-07-29 12:55:13
Hämta alla tåg och dess tidtabeller 2019-07-22 14:59:08
Problem med trafikmeddelanden. 2019-07-20 13:06:09
Har ett tåg avgått 2019-06-24 07:50:00
Svar ger både Canceled=true och EstimatedTimeAtLocation 2019-05-18 18:28:58
Söka efter parkering nära koordinater 2019-05-09 08:35:20
Komma åt value i xml response 2019-04-15 11:58:31
Get intermediate stations between two points 2019-03-05 13:32:56
Olika telefoner olika tider 2019-02-20 08:28:48
StationsID !!! OBS Edit : Fixad. Kallade helt enkelt på listan via API. 2019-02-17 16:40:12
Get train announcement for all stations in sweden 2019-02-04 11:38:38
TechnicalDateTime i APIet 2019-02-01 15:49:19
API:t svarar inte på IPv6 2019-02-01 13:11:51
Video eller oftare bilder från kamera 2019-01-28 07:48:04
Fråga om ModifiedTime 2019-01-08 11:48:52
EndDateTime/Header fältet ej aktivt? 2018-12-17 14:26:47
Koppla api nyckel till en viss domain 2018-12-06 11:31:45
Önskemål om alla driftplatser i tidtabellsinformationen 2018-12-05 16:47:06
Saknar TimeAtLocation 2018-12-05 13:56:10
Searching for train stations 2018-12-03 16:29:15
ScheduledDepartureDateTime 2018-10-19 14:01:50
Content-Type: text/xml triggar CORS preflight 2018-10-04 20:45:52
Någon som har historiska TrainAnnouncements? 2018-10-04 14:22:30
Två olika TimeAtLocation 2018-09-20 08:29:16
Fjärrservern returnerade ett fel <400> Felaktig Begäran. 2018-07-17 09:12:37
Hur många frågor per tid får man ställa till apiet 2018-07-06 18:22:41
Hur avgöra ifall ett TrainMessage objekt fortfarande påverkar trafikläget? 2018-06-29 12:27:07
[Bug] Slumpmässiga JSON responser som är ogiltiga 2018-05-25 18:01:41
HTTPS vore trevligt 2018-05-25 13:51:03
Dubbla svar ibland 2018-05-25 06:50:58
Problem med att ställa flera Query 2018-05-24 17:46:43
transfer-encoding: "chunked" 2018-05-24 08:24:15
default och max limit för olika dataset 2018-05-14 13:00:02
Se gamla TrainAnnouncements 2018-04-26 08:19:32
Arduino fråga 2018-04-26 07:21:37
Hur aviseras inställda tåg? 2018-04-05 17:23:54
Får ej Deleted eller Endtime för RoadCondition 2018-04-03 11:18:20
Inställd avgång som inte är canceled 2018-03-26 20:43:29
Sommartid/vintertid 2018-03-19 20:39:11
Push-notifikation/Streaming API 2018-03-14 10:27:01
WeatherStation Precipitation.Amount 2018-02-27 21:22:26
Periodvisa problem att hämta data från API:et 2018-02-26 10:11:08
TrainIdent som klickbar Länk. 2018-02-25 03:28:15
ViaToLocation innehåller inte alla stopp på vägen 2018-02-22 12:04:50
Info angående spårbyten? 2018-02-19 12:34:32
Bugg(?): Vissa TrainAnnouncement har fel ScheduledDepartureDateTime/AdvertisedTrainIdent 2018-02-02 17:52:20
ActivityId sekvens 2018-01-31 15:52:45
Filtrera endast vissa Deviations inom Situations 2018-01-15 14:48:21
NVDB 2018-01-11 14:37:53
Ej annonserade trafikplatser 2018-01-08 11:21:12
API > Väg > Parking. Finns alla Sveriges parkeringsplatser? 2017-12-08 08:24:12
Fel - råkade dubbelposta :) 2017-12-07 18:02:13
Train schedule availability 2017-12-01 14:10:04
TrainAnnouncements längre fram i tiden 2017-12-01 13:16:48
Parkering - geo 2017-11-17 12:10:37
Parkering 2017-11-06 14:41:07
Webhook, Feed, Rss eller liknande 2017-11-01 10:51:57
Internal Error 2017-09-22 13:34:27
Hitta Id för en viss väderstation 2017-09-21 11:10:37
Indata kontroll vid manuell kontroll? 2017-09-17 23:00:33
Sökning Stockholm C till Eskilstuna C - advertised time lite konstig 2017-07-07 14:38:34
Ej updaterad data i API? 2017-05-29 17:25:29
POST requests med åäöÅÄÖ i python 2017-05-29 14:39:52
Hur gammal information 2017-05-13 18:32:54
Tåg och färdriktning utan att veta slutstation? 2017-05-07 20:48:39
ToLocation i oannonserade tåg 2017-05-03 20:24:09
fråga ang ModifiedTime 2017-04-26 09:22:01
Få endast förseningar mer än 10 min 2017-04-25 13:28:33
Datafält returneras i fel ordning 2017-04-24 08:18:34
Hur filtrera fram endast objekt som uppfyller två villkor exakt? 2017-04-04 11:33:08
Tidtabell för färjetrafik 2017-03-06 16:24:48
ObjectType 'TrainAnnouncement' is not available 2017-02-20 13:46:41
Länka Trainident från tabell 2017-01-24 14:43:13
Unsupported request content type 2017-01-23 19:16:32
Var finns XML schema (XSD) för API:et 2017-01-10 11:12:09
Android java xml 2017-01-02 15:45:22
Exempelkod 2016-12-21 20:15:20
TimeAtLocation 2016-11-25 08:05:19
Fel vid anrop 2016-11-23 12:07:18
Fördröjning 2016-11-21 14:59:44
TrainStation-fråga 2016-10-19 08:46:03
Saknade "posts" för Driftstation 2016-10-04 16:56:15
Trainstation - Internal server error 2016-09-30 11:18:42
Ofullständigt svar ibland på TrainAnnouncement 2016-09-19 17:19:54
Fullständiga stationsnamn 2016-09-09 09:02:04
Felaktig tid ibland i svar på frågor på tåg 2016-08-31 10:44:10
API för färjetrafik 2016-07-31 13:23:39
Swift 2016-06-01 14:42:23
Savner tåg katogori 2016-05-20 13:34:09
Filtrerar inte efter activityType 2016-05-13 22:47:21
Senast passerad trafikplats för flera tåg 2016-04-03 13:38:08
Får inte ut alla färjestatus-meddelanden? 2016-02-23 00:58:13
varför så många fält saknar data? 2016-02-01 11:33:06
Sommartider Vintertider 2016-02-01 08:07:16
Maximum response size is reached: vilken är max response size? 2016-02-01 07:49:11
ExternalDescription inte obligatoriskt? 2016-01-22 18:44:40
Tågs tidtabell i rätt ordning, inklusive oannonserade platser? 2016-01-14 20:01:07
Tågs avg. på driftplatser utan trafikutbyte 2016-01-11 07:51:14
Får inte rätt MessageType tillbaka 2016-01-03 21:54:11
API begräsningar 2015-12-18 09:11:29
Senast passerad plats, tidsangivelse och tekniskt tågnummer 2015-12-17 11:57:39
Fel svar vid 'Orderby' 2015-10-19 07:58:36
Content type 2015-10-14 09:58:42
objecttype 'TrainStation' is unavailable 2015-09-10 13:25:01
Max 2 st EQ eller fel på ToLocation? 2015-08-21 13:56:36
Senast passerad driftplats och tidpunkt. 2015-07-29 09:42:32
Hitta närmaste tågstation 2015-07-14 12:19:44
Bästa sättet att få fram alla unika InformationOwner? 2015-06-01 17:00:02
Problem med pendeltåg? 2015-05-12 12:21:37
Koordinater 2015-04-29 07:57:15
Sökning med byte 2015-02-24 14:50:20
Dk.kk? 2014-12-18 16:50:37
Fråga om rätt tåg 2014-11-24 15:21:36
Önskad funktion 2014-09-23 10:51:22
Problem med API 2014-09-02 22:28:04
Lista samtliga uppehåll för ett tåg? 2014-08-30 11:02:21
Nya fält i API v1? 2014-08-28 11:56:10
Infromation av avgångar mellan stationer 2014-08-20 19:30:50
Tågets position 2014-08-09 14:07:53
Avgångar mellan stationer som inkluderar tågbyte 2014-07-06 09:25:45
Vad är det enklaste sättet att hämta ner störningsinfo för flera stationer? 2014-05-22 08:00:15
Konto skapat 2014-04-10 20:46:05