Användarforum

Detta forum är till för alla användare för utbyte av erfarenhet och kompetens. För kontakt med Trafikverket vid eventuell felrapportering och dylikt se Kontakt.
Rubrik Uppdaterad
Tariff värdet saknas 2023-09-12 10:45:18
Stream och fullständiga namn 2023-09-07 15:12:58
Vilka vägar ingår i RoadGeometry och RoadData? 2023-09-04 11:06:46
Lista på befintliga kameror 2023-09-01 07:20:46
Begränsning av historisk data 2023-08-29 08:17:09
WeatherStation and WeatherMeasurepoint 2023-08-28 12:05:10
Sök efter avgångar från Station1 till Station2 (där Station2 inte är ToLocation) 2023-07-23 15:58:06
Movingo 2023-07-23 14:33:38
Saknar aktuell data i WeatherObservation 2023-07-05 10:06:34
Koppla fordons-ID till OTN 2023-06-28 11:39:26
Historic Traffic Information 2023-05-08 11:11:08
Trainposition 2023-03-20 10:20:32
Hur fungerar "EstimatedTimeAtLocation"? 2023-03-13 08:08:45
Ta bort datagränsen? 2023-03-10 11:51:03
Ladda bilder ifrån trafikkameror (Policy/Begränsning?) 2023-03-09 08:04:01
aa 2023-03-01 23:10:36
Ej updaterad data i API? 2023-03-01 23:05:55
Restid mellan 2 adresser via TravelTimeRoute 2023-02-13 01:15:37
Problem med streaming 2023-02-03 08:53:21
POST? 2023-01-17 10:56:40
OperationalTrainNumber på ej annonserade trafikplatser 2023-01-17 10:25:18
TrainAnnouncement - Stream,Tåg backar 2023-01-16 16:30:00
MIT app inventor trafik-app 2023-01-13 23:27:04
Hur får man löpande längd? 2022-12-02 15:18:20
Hur hittas de vägarna som ligger i närheten? 2022-11-30 10:29:09
Hur gör man en orderby? 2022-11-29 16:49:13
MPK 2022-11-27 01:14:40
Python requests problem med åäö 2022-11-14 10:29:41
Jag saknar direkt koppling mellan WeatherObservation och "gamla" WeatherStation eller WeatherMeasurepoint 2022-11-08 10:25:07
Version 1.7 TrainAnnouncement 2022-11-01 15:54:43
Får http code 302 (Found (Previously "Moved temporarily")), men med samma URL tillbaka 2022-11-01 11:16:11
WeatherStation.MeasurementHistory senaste händelserna visar samma tidpunkt och data 2022-10-18 16:19:52
Danska stationskoordinater 2022-09-14 15:34:19
N/A visas på skärmen. 2022-09-13 15:17:37
Invalid authentication 2022-09-07 13:56:24
Bugg TimeAtLocation 2022-07-04 09:47:33
First simplel query 2022-06-27 10:33:17
First simplel query 2022-06-27 10:33:17
Hämta alla stationer med tider där ett visst tåg går 2022-05-31 10:13:04
Får tillbaka för lite data av TrainAnnouncement 2022-05-31 08:40:56
Ställa frågor mot TrainMessage 1.7 2022-05-06 22:52:31
transfer-encoding: "chunked" 2022-04-06 21:20:30
Filtrera med CountyNumber 2022-02-28 17:51:56
Time Zone of Road Condition Measurements? 2022-02-22 15:31:31
Fråga om värdet i ett fält = värdet i annat fält 2022-02-11 10:26:25
Fel vid anrop till FerryAnnouncement 2022-01-12 07:43:02
Vad innebär technicalDateTime? 2022-01-08 12:28:10
Stream WeatherMeasurepoint API 2021-12-28 07:53:36
Position of snesors and historic data 2021-12-17 14:23:24
Listning av samtliga driftplatser innan de passerats? 2021-12-14 15:37:21
Trafikmeddelande utan meddelande 2021-12-13 08:43:26
SiteId Trafficflow 2021-12-01 11:20:16
Saknar information i response 2021-11-23 15:17:04
Historical data from nvdb 2021-10-27 19:16:47
Färjors tider längre fram än en vecka 2021-10-07 13:52:37
Tjäldjupsdata 2021-09-03 22:21:13
Hur vet man idet till de olika färjeruterna? 2021-08-23 15:40:22
WeatherMeasurepoint och WeatherObservation har inte CountyNo 2021-08-10 00:21:39
Felaktiga temperaturer 2021-06-13 22:31:02
TrainAnnouncement deviation.code samma som orskakskod i LUPP? 2021-05-28 10:03:08
Ordning av stationer i GetLocationsForTrain 2021-05-24 14:49:35
Få ut gamla trafikmeddelanden. 2021-05-17 08:44:32
Historical Road works data 2021-05-17 08:40:56
Längre regndata 2021-05-17 08:38:45
Sydvästliga vindar saknas 2021-05-10 14:26:22
Filtrera vägmärken på region 2021-03-11 11:25:38
Få bort gamla/utgågna vägmärken 2021-03-11 08:20:49
Beräkningsprognoser 2021-02-18 10:49:18
Cross-Origin? 2021-02-13 13:13:20
Regnmängd (mm) 2020-12-18 15:08:43
Vilka tågstationer är anslutna till vilka? 2020-12-18 13:45:39
Förslag ny datafält CanceledDateTIme 2020-12-18 12:00:16
Aggregering i "TrafficFlow" 2020-12-17 15:08:01
Destination för oannonserade tåg och tider för mellanliggande driftplatser 2020-12-06 11:53:00
Historisk data traffic flow 2020-12-01 09:34:33
regnmängd 2020-12-01 08:33:37
Mormorsgruvan saknas 2020-09-21 17:42:24
ActivityType fråga 2020-09-21 07:06:53
Intern hemsida med kameror 2020-08-24 14:57:34
Ej annonserade trafikplatser 2020-08-18 04:01:28
Inställt, Se Info 2020-08-13 10:12:55
Någon information om godståg ? 2020-05-03 23:50:07
_attr_id 2020-04-27 13:22:11
Vägnummer från position 2020-04-07 01:05:18
Swift Package - Generera API frågor 2020-03-30 15:59:29
Ingen data från "Rosenholm K.krona"? 2020-03-16 08:43:45
Info på plattformsskyltar? 2020-02-13 14:27:41
Kombinera Within och Near? 2020-02-11 12:22:58
TravelTimeRoute 2020-02-07 10:55:31
1 month historical data for road temperature 2020-02-03 09:23:27
Bugg? Köpenhamn 2020-01-29 17:28:48
Tekniska tåg nr. 2020-01-24 08:35:18
Väder data, Höjd över vattenytan? 2020-01-23 16:58:18
Tåg 2216 på två ställen samtidigt 2019-12-17 12:41:20
Var är trafikinformationen om stoppet på Malmbanan? 2019-12-02 17:22:28
Hämta kameror 2019-11-19 13:28:21
Hastighetsgräns från geografisk punkt 2019-11-16 16:18:40
TypeOfTraffic visas inte alltid 2019-11-12 08:22:07
application/json i frågan? 2019-11-05 14:37:08
Position tåg! 2019-10-29 12:51:34
trains information by start and end places 2019-10-27 10:19:17
Station Bjf (Bjørnfjell) existerar ej trots att tåg går därifrån 2019-10-22 15:47:30
Mobilapputvecklare 2019-10-21 16:52:08
Hur fungerar MeasurementHistory 2019-10-21 07:33:30
Hämta från api 2019-10-17 17:53:24
Avstånd mellan tågstationer? 2019-10-17 16:36:44
Historisk road temp 2019-10-09 08:50:12
TimeAtLocation saknas från response 2019-10-07 21:21:47
Roadcondition Nedlagd i vissa områden? 2019-10-07 10:07:39
Filter för att hitta tågs nästa uppehåll 2019-08-25 18:33:21
Störningar i APIet 2019-08-16 12:20:48
Alla trafikkameror är ur drift 2019-08-15 18:51:14
Camera 2019-07-29 12:55:13
Hämta alla tåg och dess tidtabeller 2019-07-22 14:59:08
Problem med trafikmeddelanden. 2019-07-20 13:06:09
Har ett tåg avgått 2019-06-24 07:50:00
Svar ger både Canceled=true och EstimatedTimeAtLocation 2019-05-18 18:28:58
Söka efter parkering nära koordinater 2019-05-09 08:35:20
Komma åt value i xml response 2019-04-15 11:58:31
Get intermediate stations between two points 2019-03-05 13:32:56
Olika telefoner olika tider 2019-02-20 08:28:48
StationsID !!! OBS Edit : Fixad. Kallade helt enkelt på listan via API. 2019-02-17 16:40:12
Get train announcement for all stations in sweden 2019-02-04 11:38:38
TechnicalDateTime i APIet 2019-02-01 15:49:19
API:t svarar inte på IPv6 2019-02-01 13:11:51
Video eller oftare bilder från kamera 2019-01-28 07:48:04
Fråga om ModifiedTime 2019-01-08 11:48:52
EndDateTime/Header fältet ej aktivt? 2018-12-17 14:26:47
Koppla api nyckel till en viss domain 2018-12-06 11:31:45
Önskemål om alla driftplatser i tidtabellsinformationen 2018-12-05 16:47:06
Saknar TimeAtLocation 2018-12-05 13:56:10
Searching for train stations 2018-12-03 16:29:15
ScheduledDepartureDateTime 2018-10-19 14:01:50
Content-Type: text/xml triggar CORS preflight 2018-10-04 20:45:52
Någon som har historiska TrainAnnouncements? 2018-10-04 14:22:30
Två olika TimeAtLocation 2018-09-20 08:29:16
Fjärrservern returnerade ett fel <400> Felaktig Begäran. 2018-07-17 09:12:37
Hur många frågor per tid får man ställa till apiet 2018-07-06 18:22:41
Hur avgöra ifall ett TrainMessage objekt fortfarande påverkar trafikläget? 2018-06-29 12:27:07
[Bug] Slumpmässiga JSON responser som är ogiltiga 2018-05-25 18:01:41
HTTPS vore trevligt 2018-05-25 13:51:03
Dubbla svar ibland 2018-05-25 06:50:58
Problem med att ställa flera Query 2018-05-24 17:46:43
default och max limit för olika dataset 2018-05-14 13:00:02
Se gamla TrainAnnouncements 2018-04-26 08:19:32
Arduino fråga 2018-04-26 07:21:37
Hur aviseras inställda tåg? 2018-04-05 17:23:54
Får ej Deleted eller Endtime för RoadCondition 2018-04-03 11:18:20
Inställd avgång som inte är canceled 2018-03-26 20:43:29
Sommartid/vintertid 2018-03-19 20:39:11
Push-notifikation/Streaming API 2018-03-14 10:27:01
WeatherStation Precipitation.Amount 2018-02-27 21:22:26
Periodvisa problem att hämta data från API:et 2018-02-26 10:11:08
TrainIdent som klickbar Länk. 2018-02-25 03:28:15
ViaToLocation innehåller inte alla stopp på vägen 2018-02-22 12:04:50
Info angående spårbyten? 2018-02-19 12:34:32
Bugg(?): Vissa TrainAnnouncement har fel ScheduledDepartureDateTime/AdvertisedTrainIdent 2018-02-02 17:52:20
ActivityId sekvens 2018-01-31 15:52:45
Filtrera endast vissa Deviations inom Situations 2018-01-15 14:48:21
NVDB 2018-01-11 14:37:53
API > Väg > Parking. Finns alla Sveriges parkeringsplatser? 2017-12-08 08:24:12
Fel - råkade dubbelposta :) 2017-12-07 18:02:13
Train schedule availability 2017-12-01 14:10:04
TrainAnnouncements längre fram i tiden 2017-12-01 13:16:48
Parkering - geo 2017-11-17 12:10:37
Parkering 2017-11-06 14:41:07
Webhook, Feed, Rss eller liknande 2017-11-01 10:51:57
Internal Error 2017-09-22 13:34:27
Hitta Id för en viss väderstation 2017-09-21 11:10:37
Indata kontroll vid manuell kontroll? 2017-09-17 23:00:33
Sökning Stockholm C till Eskilstuna C - advertised time lite konstig 2017-07-07 14:38:34
POST requests med åäöÅÄÖ i python 2017-05-29 14:39:52
Hur gammal information 2017-05-13 18:32:54
Tåg och färdriktning utan att veta slutstation? 2017-05-07 20:48:39
ToLocation i oannonserade tåg 2017-05-03 20:24:09
fråga ang ModifiedTime 2017-04-26 09:22:01
Få endast förseningar mer än 10 min 2017-04-25 13:28:33
Datafält returneras i fel ordning 2017-04-24 08:18:34
Hur filtrera fram endast objekt som uppfyller två villkor exakt? 2017-04-04 11:33:08
Tidtabell för färjetrafik 2017-03-06 16:24:48
ObjectType 'TrainAnnouncement' is not available 2017-02-20 13:46:41
Länka Trainident från tabell 2017-01-24 14:43:13
Unsupported request content type 2017-01-23 19:16:32
Var finns XML schema (XSD) för API:et 2017-01-10 11:12:09
Android java xml 2017-01-02 15:45:22
Exempelkod 2016-12-21 20:15:20
TimeAtLocation 2016-11-25 08:05:19
Fel vid anrop 2016-11-23 12:07:18
Fördröjning 2016-11-21 14:59:44
TrainStation-fråga 2016-10-19 08:46:03
Saknade "posts" för Driftstation 2016-10-04 16:56:15
Trainstation - Internal server error 2016-09-30 11:18:42
Ofullständigt svar ibland på TrainAnnouncement 2016-09-19 17:19:54
Fullständiga stationsnamn 2016-09-09 09:02:04
Felaktig tid ibland i svar på frågor på tåg 2016-08-31 10:44:10
API för färjetrafik 2016-07-31 13:23:39
Swift 2016-06-01 14:42:23
Savner tåg katogori 2016-05-20 13:34:09
Filtrerar inte efter activityType 2016-05-13 22:47:21
Senast passerad trafikplats för flera tåg 2016-04-03 13:38:08
Får inte ut alla färjestatus-meddelanden? 2016-02-23 00:58:13
varför så många fält saknar data? 2016-02-01 11:33:06
Sommartider Vintertider 2016-02-01 08:07:16
Maximum response size is reached: vilken är max response size? 2016-02-01 07:49:11
ExternalDescription inte obligatoriskt? 2016-01-22 18:44:40
Tågs tidtabell i rätt ordning, inklusive oannonserade platser? 2016-01-14 20:01:07
Tågs avg. på driftplatser utan trafikutbyte 2016-01-11 07:51:14
Får inte rätt MessageType tillbaka 2016-01-03 21:54:11
API begräsningar 2015-12-18 09:11:29
Senast passerad plats, tidsangivelse och tekniskt tågnummer 2015-12-17 11:57:39
Fel svar vid 'Orderby' 2015-10-19 07:58:36
Content type 2015-10-14 09:58:42
objecttype 'TrainStation' is unavailable 2015-09-10 13:25:01
Max 2 st EQ eller fel på ToLocation? 2015-08-21 13:56:36
Senast passerad driftplats och tidpunkt. 2015-07-29 09:42:32
Hitta närmaste tågstation 2015-07-14 12:19:44
Bästa sättet att få fram alla unika InformationOwner? 2015-06-01 17:00:02
Problem med pendeltåg? 2015-05-12 12:21:37
Koordinater 2015-04-29 07:57:15
Sökning med byte 2015-02-24 14:50:20
Dk.kk? 2014-12-18 16:50:37
Fråga om rätt tåg 2014-11-24 15:21:36
Önskad funktion 2014-09-23 10:51:22
Problem med API 2014-09-02 22:28:04
Lista samtliga uppehåll för ett tåg? 2014-08-30 11:02:21
Nya fält i API v1? 2014-08-28 11:56:10
Infromation av avgångar mellan stationer 2014-08-20 19:30:50
Tågets position 2014-08-09 14:07:53
Avgångar mellan stationer som inkluderar tågbyte 2014-07-06 09:25:45
Vad är det enklaste sättet att hämta ner störningsinfo för flera stationer? 2014-05-22 08:00:15
Konto skapat 2014-04-10 20:46:05