Tillbaka till forum

Lista samtliga uppehåll för ett tåg?

2014-08-20 10:53:30 av Ricardo
Hej! Lättaste sättet att få ut samtliga uppehåll för ett tåg? {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY objecttype="TrainAnnouncement"> <FILTER> <EQ name="AdvertisedTrainIdent" value="832" /> </FILTER> <INCLUDE>ToLocation</INCLUDE> <INCLUDE>FromLocation</INCLUDE> </QUERY> </REQUEST> {{/code}} Funkar helt ok, men jag får ca 18 svar? Frågar jag på ett pendeltåg, tex 2229 så listas bara utgångs- och slutstation.
Svara