Tillbaka till forum

Nya fält i API v1?

2014-08-27 15:49:49 av tstorm
Hej, driftsatte ni just nya fält utan att öka API:ets versionsnummer? BrokenPrognostication, PlannedEstimatedTimeAtLocationIsValid, NewEquipment m.fl.
Svara