Tillbaka till forum

Problem med pendeltåg?

2015-05-01 21:19:13 av ridewing
Hej försöker göra en sökning i api:et där jag letar efter tåg som går från Stockholm C (Cst) till Huddinge (Hu) men lyckas aldrig få några resultat. Här är min fråga: <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY objecttype="TrainAnnouncement"> <FILTER> <AND> <EQ name="LocationSignature" value="Cst" /> <EQ name="ToLocation" value="Hu" /> </AND> </FILTER> </QUERY> </REQUEST> Vänder jag på frågan Hu -> Cst får jag resultat tillbaka, gör jag något fel eller borde jag inte få några resor tillbaka?
Svara