Tillbaka till forum

Bästa sättet att få fram alla unika InformationOwner?

2015-06-01 17:00:02 av ScrumDrum
Hej, säg att jag vill få tag på alla InformationOwners som kör mellan två stationer. Requesten nedan tycks fungera men ibland känns det som att det tar ovanligt lång tid att få svar. Finns det något bättre sätt? {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY objecttype="TrainAnnouncement"> <FILTER> <OR> <AND> <EQ name="ActivityType" value="Avgang" /> <EQ name="LocationSignature" value="Cst" /> <EQ name="ToLocation" value="U" /> </AND> <AND> <EQ name="ActivityType" value="Avgang" /> <EQ name="LocationSignature" value="U" /> <EQ name="ToLocation" value="Cst" /> </AND> </OR> </FILTER> <DISTINCT>InformationOwner</DISTINCT> </QUERY> </REQUEST> {{/code}}
Svara