Tillbaka till forum

Max 2 st EQ eller fel på ToLocation?

2015-07-17 22:03:09 av Datero
Hej När jag kör följande XML request i er console fungerar den som den ska. {{code}} <REQUEST><LOGIN authenticationkey='openapiconsolekey'></LOGIN><QUERY objecttype='TrainAnnouncement' orderby='AdvertisedTimeAtLocation' limit='3'><FILTER><AND><EQ name='ActivityType' value='Avgang'></EQ><EQ name='LocationSignature' value='Kla'></EQ><EQ name='ToLocation' value='Ör'></EQ><OR><AND><GT name='AdvertisedTimeAtLocation' value='$dateadd(-00:01:00)'></GT><LT name='AdvertisedTimeAtLocation' value='$dateadd(14:00:00)'></LT></AND><AND><LT name='AdvertisedTimeAtLocation' value='$dateadd(00:30:00)'></LT><GT name='AdvertisedTimeAtLocation' value='$dateadd(00:00:00)'></GT></AND></OR></AND></FILTER><INCLUDE>ToLocation</INCLUDE><INCLUDE>AdvertisedTimeAtLocation</INCLUDE><INCLUDE>TrackAtLocation</INCLUDE></QUERY></REQUEST> {{/code}} Men när jag kör den i min kod får jag error från APi:t. Hittar inget på min sida som kan vara fel. Det som är att om jag tar bort EQ för ToLocation så fungerar frågan, lägger jag till den så får jag följande felmeddelande. {{code}} {"RESPONSE":{"RESULT":[{"ERROR":{"SOURCE":"General Failure","MESSAGE":"Unexpected end of file has occurred. The following elements are not closed: REQUEST. Line 1, position 440."}}]}} {{/code}} REQUEST är stängt och som sagt om man tar bort ToLocation fungerar det. Men knepigt att det fungerar i er konsol. Har någon nån aning om vad som kan vara fel?
Svara