Tillbaka till forum

Senast passerad plats, tidsangivelse och tekniskt tågnummer

2015-10-13 09:12:29 av sthlmsrille
Hej! Har precis börjat använda ert API för tåginformation, men saknar tre saker. 1. Senast passerad driftsplats, alltså inte bara de där det finns trafikantutväxling, utan alla, även de där tåget ej stannar. 2. Tidsangivelse för alla driftsplatser som ett tåg passerar, inte bara där tåget stannar, utan alla, så man kan visa var tåget är och därmed även visa tidhållningen för tåget. 3. Tekniskt tågnummer. Detta är relativt viktigt, för att kunna koppla ihop Trafikverkets data med interna flöden. Annonserade tågnummer är självklart viktiga, men tekniska tågnummer är nästan lika viktiga. Vänligen, Richard Aruhn
Svara