Tillbaka till forum

Fel svar vid 'Orderby'

2015-10-18 22:08:39 av Matte J
Hej Får rätt svar i Konsollen men när jag söker själv i Api så svarar den med ett random svar när jag använder 'orderby'. Det jag vill är att få sista 'TimeAtLocation' på en station så jag vet var tåget är. Koden: {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY orderby="TimeAtLocation desc" objecttype="TrainAnnouncement" limit="1" > <FILTER> <EQ name="AdvertisedTrainIdent" value="588" /> </FILTER> <INCLUDE>ActivityType</INCLUDE>" <INCLUDE>LocationSignature</INCLUDE> <INCLUDE>AdvertisedTimeAtLocation</INCLUDE> <INCLUDE>TimeAtLocation</INCLUDE>" </QUERY> </REQUEST> {{/code}}
Svara