Tillbaka till forum

Tågs tidtabell i rätt ordning, inklusive oannonserade platser?

2016-01-12 10:34:45 av marges
Jag vill få ut ett tågs tidtabell i rätt ordning och inklusive trafikplatser där tåget inte har uppehåll. Med följande fråga där inget datum är angivet: {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY objecttype="TrainAnnouncement" orderby="AdvertisedTimeAtLocation"> <FILTER> <EQ name="AdvertisedTrainIdent" value="8939" /> </FILTER> <INCLUDE>LocationSignature</INCLUDE> </QUERY> </REQUEST> {{/code}} Blir svaret huller om buller: {{code}} <RESPONSE> <RESULT> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>En</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Ks</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Skr</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Kud</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Sån</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Kil</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Kil</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Hbd</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Buk</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>En</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Ar</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Ks</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Kil</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Kil</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Ar</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Ks</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Kil</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Kil</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Ar</LocationSignature> </TrainAnnouncement> </RESULT> </RESPONSE> {{/code}} Lägger jag till dagens datum: {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY objecttype="TrainAnnouncement" orderby="AdvertisedTimeAtLocation"> <FILTER> <AND> <EQ name="AdvertisedTrainIdent" value="8939" /> <EQ name="ScheduledDepartureDateTime" value="2016-01-12" /> </AND> </FILTER> <INCLUDE>LocationSignature</INCLUDE> </QUERY> </REQUEST> {{/code}} Får jag ett svar som bara innehåller annonserade uppehåll: {{code}} <RESPONSE> <RESULT> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Ks</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Kil</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Kil</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Ar</LocationSignature> </TrainAnnouncement> </RESULT> </RESPONSE> {{/code}} Ändrar jag till gårdagens datum får jag däremot med driftplatser där tåget inte har trafikutbyte. (Liten parentes: får också med en hållplats (Buk, Brunsberg) där tåget inte har uppehåll. Hur kommer det sig att den kommer med när övriga hållplatser längs sträckan inte gör det?) {{code}} <RESPONSE> <RESULT> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Ks</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Skr</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Kud</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Sån</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Kil</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Kil</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Hbd</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Buk</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>En</LocationSignature> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <LocationSignature>Ar</LocationSignature> </TrainAnnouncement> </RESULT> </RESPONSE> {{/code}} Är helt grön på detta, så jag behöver hjälp att förstå varför det blir så här, men framförallt hur jag ska göra för att det ska bli som jag vill ha det. Varför ger samma tåg olika resultat beroende på om jag söker på dagens datum eller gårdagens?
Svara