Tillbaka till forum

varför så många fält saknar data?

2016-01-31 23:45:56 av demarant
Hej, Jag hämtar data varje halv-timme med förljande request mot endpoint http://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1.1/data.json : {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="myownkey" /> <QUERY objecttype="TrainAnnouncement" orderby="AdvertisedTimeAtLocation"> <FILTER> <AND> <GT name="AdvertisedTimeAtLocation" value="$dateadd(-24:00:00)" /> <LT name="AdvertisedTimeAtLocation" value="$dateadd(-23:29:00)" /> </AND> </FILTER> <INCLUDE>ActivityId</INCLUDE> <INCLUDE>ActivityType</INCLUDE> <INCLUDE>InformationOwner</INCLUDE> <INCLUDE>AdvertisedTrainIdent</INCLUDE> <INCLUDE>AdvertisedTimeAtLocation</INCLUDE> <INCLUDE>TimeAtLocation</INCLUDE> <INCLUDE>TrackAtLocation</INCLUDE> <INCLUDE>Canceled</INCLUDE> <INCLUDE>Deviation</INCLUDE> <INCLUDE>ToLocation</INCLUDE> <INCLUDE>EstimatedTimeAtLocation</INCLUDE> <INCLUDE>LocationSignature</INCLUDE> <INCLUDE>ModifiedTime</INCLUDE> <INCLUDE>OtherInformation</INCLUDE> <INCLUDE>TypeOfTraffic</INCLUDE> </QUERY> </REQUEST> {{/code}} så att jag får TrainAnnoucments för tågen som enligt tidstabell skulle passera en station för 23:30 och 24h sedan. Detta gör jag för att få riktigt inträffade händelser, jag är inte interesserad av realtidsdata utan det som har verkligen hänt. Vad jag har upptäckt är att rätt många poster saknar data. Varför saknas data för följande fält? - InformationOwner - Canceled - TimeAtLocation. Jag bifogar data filer från min dropbox: Se bilden: https://www.dropbox.com/s/qwfydl8dc7zvrci/train_events_missing_data.png?dl=0 JSON: https://www.dropbox.com/s/ibskh6ghyxttg3w/station_events_all30m_2016-01-31T02%3A00%3A01.json?dl=1 CSV: https://www.dropbox.com/s/n57s9f2ny74i3cv/station_events_all30m_2016-01-31T02%3A00%3A01.json-2016-01-31T22%3A01%3A35.csv?dl=1 mvh
Svara