Tillbaka till forum

Senast passerad trafikplats för flera tåg

2016-04-03 13:36:30 av abroden (uppdaterad 2016-04-03 13:38:08)
Finns det något sätt att i en och samma request hämta flera tågs senast passerade trafikplats? Om man använder följande filter {{code}} <FILTER> <AND> <EQ name="InformationOwner" value="SJ" /> <EXISTS name="TimeAtLocation" value="true"/> <GTE name="TimeAtLocation" value="$dateadd(-00:15:00)"/> </AND> </FILTER> {{/code}} så returneras flera trafikplatser, om de är inom tidsintervallet. Går det att begränsa svaret per tåg till 1? Om inte, vad vore det föredragna sättet att göra det? a) Hämta den större datamängden och filtrera ut irrelevant information på egen hand, eller b) Köra två requests: en där samtliga tågnummer hämtas, och en där senaste trafikplats per tåg hämtas (med hjälp av limit="1" på queryn), eller c) Annat
Svara