Tillbaka till forum

Filtrerar inte efter activityType

2016-05-12 19:34:38 av Train
Hej! Jag försöker få ut information om ett visst tåg baserat på id, och vill även filtrera på endast avgående tåg. Jag tycker att nedanstående exempel borde fungera, men uppenbarligen har jag missat något då detta anrop även tar med ankommande tåg. {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey"/> <QUERY objecttype="TrainAnnouncement"> <FILTER> <AND> <EQ name="AdvertisedTrainIdent" value="20177"/> <EQ name="ActivityType" value="Avgang"/> </AND> </FILTER> </QUERY> </REQUEST> {{/code}}
Svara