Tillbaka till forum

Felaktig tid ibland i svar på frågor på tåg

2016-08-31 10:21:37 av Richard_Aruhn
Hej, Ibland får man lite felaktigt värde på <ScheduledDepartureDateTime> taggen: Till exempel idag på 7604: {{code}} <TrainAnnouncement> <ActivityId>2500adde-05b5-4f00-08d3-c5934dacb3f6</ActivityId> <ActivityType>Avgang</ActivityType> <Advertised>true</Advertised> <AdvertisedTimeAtLocation>2016-08-31T08:20:00</AdvertisedTimeAtLocation> <AdvertisedTrainIdent>7604</AdvertisedTrainIdent> <Canceled>false</Canceled> <EstimatedTimeIsPreliminary>false</EstimatedTimeIsPreliminary> <FromLocation> <LocationName>Sdr</LocationName> <Priority>1</Priority> <Order>0</Order> </FromLocation> <InformationOwner>Jönköpings Länstrafik</InformationOwner> <LocationSignature>Rft</LocationSignature> <NewEquipment>0</NewEquipment> <PlannedEstimatedTimeAtLocationIsValid>false</PlannedEstimatedTimeAtLocationIsValid> <ProductInformation>Krösatågen</ProductInformation> <ScheduledDepartureDateTime>2016-08-31T00:00:00</ScheduledDepartureDateTime> <TechnicalTrainIdent>7604</TechnicalTrainIdent> <ToLocation> <LocationName>Jö</LocationName> <Priority>1</Priority> <Order>0</Order> </ToLocation> <TrackAtLocation>1</TrackAtLocation> <TypeOfTraffic>Tåg</TypeOfTraffic> <ViaToLocation> <LocationName>V</LocationName> <Priority>1</Priority> <Order>0</Order> </ViaToLocation> <ViaToLocation> <LocationName>Vgd</LocationName> <Priority>2</Priority> <Order>1</Order> </ViaToLocation> <WebLink>http://www.jlt.se</WebLink> <ModifiedTime>2016-08-31T07:52:08.025Z</ModifiedTime> </TrainAnnouncement> {{/code}} ScheduledDepartureDateTime är satt till 2016-08-31T00:00:00, men ska vara 2016-08-31T08:12:00 Detta gör att beräkningar av förseningar blir lite felaktiga, i detta fall så avgick tåget 8 minuter sent, men om man jämför med värdet som är satt så avgick tåget 500 minuter sent.
Svara