Tillbaka till forum

Fullständiga stationsnamn

2016-09-09 06:51:14 av Jernhusen
Hur kan man få ut de fullständiga stationsnamnen istället för bara förkortningarna. Jag vill få slutdestinationen inklusive alla stopp för tåg som avgår från en viss station. {{code}} function Ladda () { var sign = "hb"; var xmlRequest = "<REQUEST version='1.1'>" + "<LOGIN authenticationkey='MyKey' />" + "<QUERY objecttype='TrainAnnouncement' " + "orderby='AdvertisedTimeAtLocation' >" + "<FILTER>" + "<AND>" + "<OR>" + "<AND>" + "<GT name='AdvertisedTimeAtLocation' " + "value='$dateadd(-02:05:00)' />" + "<LT name='AdvertisedTimeAtLocation' " + "value='$dateadd(2:00:00)' />" + "</AND>" + "<GT name='EstimatedTimeAtLocation' value='$now' />" + "</OR>" + "<EQ name='LocationSignature' value='"+ sign +"' />" + "<EQ name='ActivityType' value='Avgang' />" + "</AND>" + "</FILTER>" + "<INCLUDE>AdvertisedTimeAtLocation</INCLUDE>" + "<INCLUDE>TrackAtLocation</INCLUDE>" + "<INCLUDE>ToLocation</INCLUDE>" + "</QUERY>" + "</REQUEST>"; $.ajax({ type: "POST", contentType: "text/xml", dataType: "json", data: xmlRequest, success: function (response) { if (response == null) return; if (response.RESPONSE.RESULT[0].TrainAnnouncement == null) jQuery("#timeTableDeparture tr:last"). after("<tr><td colspan='4'>Okänd Sign</td></tr>"); try { renderTrainAnnouncement(response.RESPONSE.RESULT[0].TrainAnnouncement); } catch (ex) { } } }); } function renderTrainAnnouncement(announcement) { $(announcement).each(function (iterator, item) { var advertisedtime = new Date(item.AdvertisedTimeAtLocation); var hours = advertisedtime.getHours() var minutes = advertisedtime.getMinutes() if (minutes < 10) minutes = "0" + minutes jQuery("#timeTableDeparture tr:last"). after("<tr><td>" + hours + ":" + minutes + "</td><td>" + item.ToLocation.join(', ') + "</td><td style='text-align: center'>" + item.TrackAtLocation + "</td></tr>"); }); } {{/code}}
Svara