Tillbaka till forum

Ofullständigt svar ibland på TrainAnnouncement

2016-09-19 17:19:54 av Richard_Aruhn
Hej, Nu har jag hittat ett exempel som gör att det ibland blir felaktiga tider för mig när jag visar punktlighet. Ställer jag följande fråga: {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY objecttype="TrainAnnouncement" orderby ="TimeAtLocation"> <FILTER> <AND> <EQ name="AdvertisedTrainIdent" value="7614" /> <EQ name="ScheduledDepartureDateTime" value="2016-09-19"/> <EQ name="LocationSignature" value="Jögb"/> </AND> </FILTER> </QUERY> </REQUEST> {{/code}} Så förväntade jag mig att AdvertisedTimeAtLocation skulle finnas med både på ActivityType Ankomst och ActivityType Avgang, men det finns bara med i Avgang: {{code}} <RESPONSE> <RESULT> <TrainAnnouncement> <ActivityId>7cdb10ee-63aa-2c8c-4278-e9afab62bf9c</ActivityId> <ActivityType>Ankomst</ActivityType> <Advertised>false</Advertised> <AdvertisedTrainIdent>7614</AdvertisedTrainIdent> <Canceled>false</Canceled> <InformationOwner>Jönköpings Länstrafik</InformationOwner> <LocationSignature>Jögb</LocationSignature> <ScheduledDepartureDateTime>2016-09-19T00:00:00</ScheduledDepartureDateTime> <TimeAtLocation>2016-09-19T16:57:00</TimeAtLocation> <TechnicalTrainIdent>7614</TechnicalTrainIdent> <ModifiedTime>2016-09-19T14:57:47.326Z</ModifiedTime> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <ActivityId>778309af-9447-a70c-2774-cccd13aa65ae</ActivityId> <ActivityType>Avgang</ActivityType> <Advertised>false</Advertised> <AdvertisedTrainIdent>7614</AdvertisedTrainIdent> <Canceled>false</Canceled> <InformationOwner>Jönköpings Länstrafik</InformationOwner> <LocationSignature>Jögb</LocationSignature> <AdvertisedTimeAtLocation>2016-09-19T16:57:00</AdvertisedTimeAtLocation> <ScheduledDepartureDateTime>2016-09-19T00:00:00</ScheduledDepartureDateTime> <TimeAtLocation>2016-09-19T16:58:00</TimeAtLocation> <TechnicalTrainIdent>7614</TechnicalTrainIdent> <ModifiedTime>2016-09-19T14:59:15.547Z</ModifiedTime> </TrainAnnouncement> </RESULT> </RESPONSE> {{/code}} Är detta fel i datat, eller måste jag ändra min fråga så jag bara tar med data som har AdvertisedTimeAtLocation?
Svara