Tillbaka till forum

Saknade "posts" för Driftstation

2016-10-03 18:20:50 av Victorlil
Hej, hobbyprogrammerare här så kanske något jag missar då jag inte är 100 på hur allt funkar, men när jag hobbyprogramerat så började jag märka att det värkades saknas "poster" för Sellnäs driftstation. Har nu därefter gått in och kollat svaren som kommer i konsolen på hemsidan igenom: {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY objecttype="TrainAnnouncement" orderby="AdvertisedTimeAtLocation"> <FILTER> <AND> <EQ name="ActivityType" value="avgang" /> <EQ name="LocationSignature" value="Slnä" /> <EQ name="Advertised" value="false" /> <EQ name= "ScheduledDepartureDateTime" value="2016-10-03" /> </AND> </FILTER> </QUERY> </REQUEST {{/code}} och får då svaret: {{code}} { "RESPONSE": { "RESULT": [ { "TrainAnnouncement": [ { "ActivityId": "1cdf9ca2-5d76-05f6-1c2b-09edd982d026", "ActivityType": "Avgang", "Advertised": false, "AdvertisedTrainIdent": "8172", "Canceled": false, "InformationOwner": "Tågkompaniet", "LocationSignature": "Slnä", "AdvertisedTimeAtLocation": "2016-10-03T15:53:00", "ScheduledDepartureDateTime": "2016-10-03T00:00:00", "TimeAtLocation": "2016-10-03T16:10:00", "TechnicalTrainIdent": "8172", "ModifiedTime": "2016-10-03T14:34:17.461Z" } ] } ] } } {{/code}} Bara ett tåg, men det går flera en ett tåg igenom sellnäs, det som gör det mer intressant är att dom två gånger jag kollat (två olika datum) så är det det bara tågID: 8172 som kommit upp. Så är detta något jag gör fel eller är det fel någon annanstans?
Svara