Tillbaka till forum

TimeAtLocation

2016-11-22 15:13:26 av madesimple (uppdaterad 2016-11-22 15:18:58)
Hej, Ser ibland att TimeAtLocation inte uppdateras vid avgång. Senaste exemplet är 1087 idag från Göteborg C (G). TimeAtLocation finns för Mdn men inte för G. När jag skrev detta inlägg dök helt plötsligt tiden upp för G också men visar då en avgångstid som är 15:15 men tåget passerade Mdn 15:03. {{code}} <RESPONSE> <RESULT> <TrainAnnouncement> <ActivityId>2500adde-03b5-6b00-08d4-06aeccafcdfc</ActivityId> <ActivityType>Avgang</ActivityType> <Advertised>true</Advertised> <AdvertisedTimeAtLocation>2016-11-22T14:55:00</AdvertisedTimeAtLocation> <AdvertisedTrainIdent>1087</AdvertisedTrainIdent> <Canceled>false</Canceled> <EstimatedTimeIsPreliminary>false</EstimatedTimeIsPreliminary> <FromLocation> <LocationName>G</LocationName> <Priority>1</Priority> <Order>0</Order> </FromLocation> <InformationOwner>Öresundståg</InformationOwner> <LocationSignature>G</LocationSignature> <NewEquipment>0</NewEquipment> <PlannedEstimatedTimeAtLocationIsValid>false</PlannedEstimatedTimeAtLocationIsValid> <ProductInformation>Öresundståg</ProductInformation> <ScheduledDepartureDateTime>2016-11-22T00:00:00</ScheduledDepartureDateTime> <Service>Servering</Service> <TechnicalTrainIdent>11087</TechnicalTrainIdent> <ToLocation> <LocationName>Dk.kh</LocationName> <Priority>1</Priority> <Order>0</Order> </ToLocation> <TrackAtLocation>14</TrackAtLocation> <TypeOfTraffic>Tåg</TypeOfTraffic> <ViaToLocation> <LocationName>Vb</LocationName> <Priority>4</Priority> <Order>0</Order> </ViaToLocation> <ViaToLocation> <LocationName>Hd</LocationName> <Priority>3</Priority> <Order>1</Order> </ViaToLocation> <ViaToLocation> <LocationName>M</LocationName> <Priority>1</Priority> <Order>2</Order> </ViaToLocation> <ViaToLocation> <LocationName>Dk.cph</LocationName> <Priority>2</Priority> <Order>3</Order> </ViaToLocation> <WebLink>http://www.oresundstag.se</WebLink> <ModifiedTime>2016-11-22T14:15:19.481Z</ModifiedTime> <TimeAtLocation>2016-11-22T15:15:19</TimeAtLocation> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <ActivityId>2500adde-03b5-6b00-08d4-06aeccb01c31</ActivityId> <ActivityType>Avgang</ActivityType> <Advertised>true</Advertised> <AdvertisedTimeAtLocation>2016-11-22T15:03:00</AdvertisedTimeAtLocation> <AdvertisedTrainIdent>1087</AdvertisedTrainIdent> <Canceled>false</Canceled> <EstimatedTimeIsPreliminary>false</EstimatedTimeIsPreliminary> <FromLocation> <LocationName>G</LocationName> <Priority>1</Priority> <Order>0</Order> </FromLocation> <InformationOwner>Öresundståg</InformationOwner> <LocationSignature>Mdn</LocationSignature> <NewEquipment>0</NewEquipment> <PlannedEstimatedTimeAtLocationIsValid>false</PlannedEstimatedTimeAtLocationIsValid> <ProductInformation>Öresundståg</ProductInformation> <ScheduledDepartureDateTime>2016-11-22T00:00:00</ScheduledDepartureDateTime> <Service>Servering</Service> <TechnicalTrainIdent>11087</TechnicalTrainIdent> <ToLocation> <LocationName>Dk.kh</LocationName> <Priority>1</Priority> <Order>0</Order> </ToLocation> <TrackAtLocation>2</TrackAtLocation> <TypeOfTraffic>Tåg</TypeOfTraffic> <ViaToLocation> <LocationName>Vb</LocationName> <Priority>4</Priority> <Order>0</Order> </ViaToLocation> <ViaToLocation> <LocationName>Hd</LocationName> <Priority>3</Priority> <Order>1</Order> </ViaToLocation> <ViaToLocation> <LocationName>M</LocationName> <Priority>1</Priority> <Order>2</Order> </ViaToLocation> <ViaToLocation> <LocationName>Dk.cph</LocationName> <Priority>2</Priority> <Order>3</Order> </ViaToLocation> <WebLink>http://www.oresundstag.se</WebLink> <ModifiedTime>2016-11-22T14:05:19.125Z</ModifiedTime> <TimeAtLocation>2016-11-22T15:03:00</TimeAtLocation> </TrainAnnouncement> </RESULT> </RESPONSE> {{/code}}
Svara