Tillbaka till forum

Fel vid anrop

2016-11-23 12:07:18 av ZenonAB
Hej, Jag anropar API-t via ett javascript program som körs med nodejs. Allt fungerar perfekt men ibland terminerar programet med följande felmeddelande: SyntaxError: Unexpected end of input at Object.parse (native) at ReadStream.<anonymous> (/Users/pd/node_modules/cached-request/lib/cached-request.js:189:35) at emitNone (events.js:72:20) at ReadStream.emit (events.js:166:7) at endReadableNT (_stream_readable.js:921:12) at nextTickCallbackWith2Args (node.js:442:9) at process._tickCallback (node.js:356:17) koden: ... var cachedRequest = require('cached-request')(request); ... cachedRequest( { method: 'POST', url: url, body: xmlReq, headers: {'Content-Type': 'text/xml'}, ttl: 1200 }, function (error, response, body) { if (error) { console.error("CBTrainEvents, getApiInfo: cachedRequest error: " + error); return; } if (!error && response.statusCode === 200) { var lastUpdated = new Date().toLocaleTimeString(); var stop = Date.now(); var processTime = (stop - start) / 1000; body = JSON.parse(body); body.processTime = processTime; body.lastUpdated = lastUpdated; callback(body, trainId); } }); ... Förslag ?
Svara