Tillbaka till forum

Unsupported request content type

2017-01-21 15:41:53 av testanvändare
Den här html-koden fungerar inte: {{code}} <form id="form" name="form" method="post" action="http://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1/data.xml" enctype="text/xml"> <textarea name="meddelande" id="meddelande" cols="45" rows="5"></textarea> <input type="submit" name="skicka" id="skicka" value="Skicka meddelandet" /> </form>{{/code}} När man skickar in {{code}}<REQUEST> <LOGIN authenticationkey="nyckel(visas här)" /> <QUERY objecttype="TrainAnnouncement" limit="100"> <FILTER> <EQ name="AdvertisedTrainIdent" value="1716" / </FILTER> </QUERY> </REQUEST>{{/code}} i rutan (i html filen) så kommer man till http://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1/data.xml där det står "Unsupported request content type". Vad är felet? I det här fallet är det kanske bättre att använda konsol men där är svaren begränsade till 20. Om man vill få ut info om ett godståg som passerar många stationer så får inte det plats eftersom alla gårdagens poster ska in också. Då kan man inte se vilken station som det varit på senast.
Svara