Tillbaka till forum

ObjectType 'TrainAnnouncement' is not available

2017-02-20 13:39:05 av Oddvar Kloster
Jeg prøver å komme i gang med bruk av API. Jeg har laget et veldig enkelt request som fungerer i Konsol, men når jeg sender det samme fra mitt program (med min egen nøkkel), får jeg feil 501 med følgende melding: {{code}} <RESPONSE><RESULT><ERROR><SOURCE>Request Failure</SOURCE><MESSAGE>ObjectType 'TrainAnnouncement' is not available.</MESSAGE></ERROR></RESULT></RESPONSE> {{/code}} Vet dere hva som kan være galt? Min request ser slik ut: {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey='703...' /> <QUERY objecttype='TrainAnnouncement' orderby='AdvertisedTimeAtLocation'> <FILTER> <EQ name = 'LocationSignature' value = 'Kmb' /> </FILTER> </QUERY> </REQUEST> {{/code}}
Svara