Tillbaka till forum

Hur filtrera fram endast objekt som uppfyller två villkor exakt?

2017-04-04 10:41:11 av Ulf Brehmer
Jag vill filtrera bort alla träffar som inte har både ManagedCause=true och SeverityCode=5. Men när jag kör följande i konsollen: {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY objecttype="Situation"> <FILTER> <ELEMENTMATCH> <EQ name="Deviation.ManagedCause" value="true" /> <EQ name="Deviation.SeverityCode" value="5" /> </ELEMENTMATCH> </FILTER> </QUERY> </REQUEST> {{/code}} så får jag en massa träffar som inte har ManagedCause satt. Dessutom får jag även träff på objekt som inte har SeverityCode satt. Det är precis som om inget värde satt räknas som träff. Ska det vara så?
Svara