Tillbaka till forum

fråga ang ModifiedTime

2017-04-23 08:37:44 av jocke (uppdaterad 2017-04-23 16:50:17)
Hej. När jag använder konsolen och tar "Ankomster och Avgångar från Station" och ändrar LocationSignature till Halmstad (Hd) får jag "dubbla svar". ex: {{code}} "TrainAnnouncement": [ { "ActivityType": "Avgang", "AdvertisedTimeAtLocation": "2017-04-23T10:52:00", "AdvertisedTrainIdent": "1026", "ToLocation": [ { "LocationName": "G", "Priority": 1, "Order": 0 } ], "TrackAtLocation": "2", "ModifiedTime": "2017-04-22T23:04:45.205Z" }, { "ActivityType": "Avgang", "AdvertisedTimeAtLocation": "2017-04-23T10:52:00", "AdvertisedTrainIdent": "1026", "ToLocation": [ { "LocationName": "G", "Priority": 1, "Order": 0 } ], "TrackAtLocation": "2", "ModifiedTime": "2017-04-22T23:04:45.314Z" } {{code}} Det enda som skiljer dessa är ModifiedTime, kan man filtrera ut så att man får alla avgångar men endas de senast ändrade för varje avgång? dvs bara fått tillbaka den avgång med ModifiedTime 2017-04-22T23:04:45.314Z i detta fallet? Jag tänkte först att jag skulle använda mig av <GT name="ModifiedTime" value="Ett värde" /> men då kommer jag inte få alla avgångar då det finns tidigare och senare avgångar som har andra ModifiedTime tider eller?
Svara