Tillbaka till forum

POST requests med åäöÅÄÖ i python

2017-05-15 09:34:07 av aresfour (uppdaterad 2017-05-15 10:15:29)
Hejsan, Jag försöker be om alla TrainAnnouncements for en viss InformationOwner: med frågan: {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="{API}" /> <QUERY objecttype="TrainAnnouncement"> <FILTER> <EQ name="Advertised" value="True" /> <EQ name="InformationOwner" value="{INFORMATIONOWNER}" /> <EQ name="ScheduledDepartureDateTime" value="2017-05-15" /> </FILTER> </QUERY> </REQUEST> {{/code}} Men den returnera bara svar för de operatörer som ej har 'åäöÅÄÖ' i sina namn, tex fungerar det för "SJ" men inte för "Skånetrafiken". Jag kan inte heller hitta någon dokumentation om just detta då jag misstänker att jag behöver specificera vilken encoding post'en kommer in som eller liknande. Någon som haft liknande problem och vet en lösning? Det som är intressant är att det fungerar i webbläsaren mot konsolen, där kan jag exekvera samma fråga och få svar om value="Skånetrafiken". Men får inga svar när jag kör det i python. Edit: jag använder en licensenyckel från trafiklab för detta API.
Svara