Tillbaka till forum

Ej updaterad data i API?

2017-05-29 14:38:18 av Peter Andersson (uppdaterad 2017-05-29 14:53:50)
Hej idag är en del tåg problem mellan Malmö och Lund vilket innebär att en del tåg har blivit inställda. Men detta framgår inte i ert api? Fråga: {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey='[API_KEY]'/> <QUERY objecttype='TrainAnnouncement'> <FILTER> <EQ name="ActivityType" value="Avgang" /> <EQ name="LocationSignature" value="Cr" /> <OR> <EQ name="ViaToLocation.LocationName" value="Sög" /> <EQ name="ToLocation.LocationName" value="Sög" /> </OR> <EQ name="AdvertisedTimeAtLocation" value="2017-05-29T15:38:00" /> </FILTER> </QUERY> </REQUEST> {{/code}} Svar: {{code}} <RESPONSE> <RESULT> <TrainAnnouncement> <ActivityId>2500adde-05b5-4f00-08d4-9a660b2ecc82</ActivityId> <ActivityType>Avgang</ActivityType> <Advertised>true</Advertised> <AdvertisedTimeAtLocation>2017-05-29T15:38:00</AdvertisedTimeAtLocation> <AdvertisedTrainIdent>1058</AdvertisedTrainIdent> <Canceled>false</Canceled> <EstimatedTimeIsPreliminary>false</EstimatedTimeIsPreliminary> <FromLocation> <LocationName>Dk.kh</LocationName> <Priority>1</Priority> <Order>0</Order> </FromLocation> <InformationOwner>Öresundståg</InformationOwner> <LocationSignature>Cr</LocationSignature> <NewEquipment>0</NewEquipment> <PlannedEstimatedTimeAtLocationIsValid>false</PlannedEstimatedTimeAtLocationIsValid> <ProductInformation>Öresundståg</ProductInformation> <ScheduledDepartureDateTime>2017-05-29T00:00:00</ScheduledDepartureDateTime> <TechnicalTrainIdent>11058</TechnicalTrainIdent> <ToLocation> <LocationName>Ck</LocationName> <Priority>1</Priority> <Order>0</Order> </ToLocation> <TrackAtLocation>1a</TrackAtLocation> <TypeOfTraffic>Tåg</TypeOfTraffic> <ViaToLocation> <LocationName>Bml</LocationName> <Priority>4</Priority> <Order>0</Order> </ViaToLocation> <ViaToLocation> <LocationName>Sög</LocationName> <Priority>2</Priority> <Order>1</Order> </ViaToLocation> <ViaToLocation> <LocationName>Kh</LocationName> <Priority>1</Priority> <Order>2</Order> </ViaToLocation> <ViaToLocation> <LocationName>Rb</LocationName> <Priority>3</Priority> <Order>3</Order> </ViaToLocation> <WebLink>http://www.oresundstag.se</WebLink> <ModifiedTime>2017-05-28T23:05:33.474Z</ModifiedTime> </TrainAnnouncement> </RESULT> </RESPONSE> {{/code}} Kollar jag på Skanetrafikens hemsida så indikerar den att tåget är inställt och ändå är Canceled = false?
Svara