Tillbaka till forum

Content-Type: text/xml triggar CORS preflight

2017-08-28 10:55:17 av litenjacob2
Hej! Använder API:t i en webapp (https://xn--snabbtg-jxa.nu/), och det mesta funkar riktigt bra! :-) Men eftersom ni har ett strikt krav på att `Content-Type` måste sättas till `text/xml` uppfyller requesten inte längre villkoren för att vara en Simple CORS request (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Access_control_CORS#Simple_requests). Således måste browsern göra en preflight OPTIONS-request innan _varje_ anrop, vilket dubblerar anropslatensen så att appen ifråga blir kännbart långsammare och att ni får en massa onödiga OPTIONS-requests. Min fråga är således om det skulle gå att droppa kravet på att sätta `Content-Type`-headern, alternativt låta anroparen speca det via en query-parameter eller liknande? Vad jag förstår stödjer API:t ändå inga andra `Content-Type`: s för anropen än just `text/xml`, så det borde inte innebära några konflikter, eller?! Tack på förhand! /Jacob
Svara