Tillbaka till forum

Internal Error

2017-09-22 12:07:05 av Linus Anderås
Jag får Internal error när jag försöket få ut trafikhändelser från Jönköpings län... Testar med följande sökning: <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY objecttype='Situation' orderby='ModifiedTime desc'> <FILTER> <ELEMENTMATCH> <EQ name='Deviation.CountyNo' value='6' /> </ELEMENTMATCH> </FILTER> </QUERY> </REQUEST>
Svara