Tillbaka till forum

Filtrera endast vissa Deviations inom Situations

2018-01-15 11:11:03 av F&B Inhouse
Hej! Skulle det vara möjligt att för request nedan filtrera så att endast EN Deviation hämtas för resp Situation - de som har MessageType = Vägarbete? För de flesta Situations ges i nuläget två Deviations, där en brukar ha MessageType=Vägarbete och den andra MessageType=Trafikmeddelande, men som i övrigt är näst intill identiska. Jag har testat att ange <EQ name="Deviation.MessageType" value="Vägarbete" /> men det har inte önskad effekt, utan returnerar fortfarande multipla Deviations för varje Situation. <REQUEST> <LOGIN authenticationkey=' xxxx ' /> <QUERY objecttype='Situation'> <FILTER> <GTE name="Deviation.EndTime" value="$now"/> <LTE name="Deviation.StartTime" value="$now"/> </FILTER> <INCLUDE>Deviation.Id</INCLUDE> [...] </QUERY> </REQUEST> //Jonas
Svara