Tillbaka till forum

Får ej Deleted eller Endtime för RoadCondition

2018-04-03 10:00:56 av F&B Inhouse
Hej! Vi försöker implementera inkrementell laddning av objekttypen RoadCondition, men ser inget fält i svaret som blir lämpligt att använda för att ta bort gamla inaktuella objekt - objekten har aldrig vare sig EndTime eller Deleted trots att frågan ser som enligt nedan. Tips här? (För datatypen Situation däremot får vi både EndTime och kan se när objekt får Deleted=true.) <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="XXX" /> <QUERY objecttype="RoadCondition" includedeletedobjects="true" lastmodified="true"> <FILTER> <GT name="ModifiedTime" value="2018-01-01T09:00:00.00Z" /> </FILTER> </QUERY> </REQUEST>
Svara