Tillbaka till forum

Dubbla svar ibland

2018-05-10 20:00:06 av Richard_Aruhn
Ibland får jag dubbla svar, med nästan samma information. Ställer till exempel en fråga på tågnummer 1086 och driftplats Hie och får upp fyra svar, två ankomst och två avgång: {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY objecttype="TrainAnnouncement" orderby ="AdvertisedTimeAtLocation asc, ActivityId asc"> <FILTER> <AND> <EQ name="ScheduledDepartureDateTime" value="2018-05-10" /> <EQ name="AdvertisedTrainIdent" value="1086" /> <EQ name="LocationSignature" value="Hie" /> </AND> </FILTER> </QUERY> </REQUEST> {{/code}} Det jag ser som skillnad är att "Advertised" finns med både som false och true. I detta fall så ska ju 1086 ha planerat uppehåll i Hie, så jag förstår inte varför det finns ett Advertised = false med i svaret. Vänligen, Richard
Svara