Tillbaka till forum

Problem med att ställa flera Query

2018-05-24 14:57:39 av Richard_Aruhn
Hej, Har problem med att ställa flera query i samma fråga: {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY orderby="TimeAtLocation desc, AdvertisedTimeAtLocation asc" objecttype="TrainAnnouncement" limit="1" > <FILTER> <AND> <EQ name="ScheduledDepartureDateTime" value="2018-05-24" /> <EQ name="AdvertisedTrainIdent" value="1042" /> </AND> </FILTER> </QUERY> </REQUEST> {{/code}} går bra, men skriver jag {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY orderby="TimeAtLocation desc, AdvertisedTimeAtLocation asc" objecttype="TrainAnnouncement" limit="1" > <FILTER> <AND> <EQ name="ScheduledDepartureDateTime" value="2018-05-24" /> <EQ name="AdvertisedTrainIdent" value="1042" /> </AND> </FILTER> </QUERY> <QUERY orderby="TimeAtLocation desc, AdvertisedTimeAtLocation asc" objecttype="TrainAnnouncement" limit="1" > <FILTER> <AND> <EQ name="ScheduledDepartureDateTime" value="2018-05-24" /> <EQ name="AdvertisedTrainIdent" value="1044" /> </AND> </FILTER> </QUERY> </REQUEST> {{/code}} så får jag upp felmeddelande: {{code}} { "RESPONSE":{"RESULT":[{ "ERROR":{"SOURCE":"Request","MESSAGE":"Invalid object type 'TrainAnnouncement'"}}]}} {{/code}} Detta har fungerat förut, men fungerar inte längre. Har något förändrats hos er? /Richard
Svara