Tillbaka till forum

Saknar TimeAtLocation

2018-11-19 20:50:54 av Jonas Karlsson
När ett tåg ankommer till en ändhållplats, sätts inte TimeAtLocation? Tittar på ett pendeltåg 2863 från Bålsta till Tungelsta med ankomstid <AdvertisedTimeAtLocation>2018-11-19T20:08:00</AdvertisedTimeAtLocation> i Tungelsta. Ser att alla stationer innan har TimeAtLocation satt. Ser ut som att även tidigare ankomster till Tungelsta med pendeltåg saknar den tidsstämpeln. {{code}} <TrainAnnouncement> <ActivityId>1500adde-005d-9241-08d6-41eddacb4e03</ActivityId> <ActivityType>Ankomst</ActivityType> <Advertised>true</Advertised> <AdvertisedTimeAtLocation>2018-11-19T19:08:00</AdvertisedTimeAtLocation> <AdvertisedTrainIdent>2859</AdvertisedTrainIdent> <Canceled>false</Canceled> <EstimatedTimeIsPreliminary>false</EstimatedTimeIsPreliminary> <FromLocation> <LocationName>Bål</LocationName> <Priority>1</Priority> <Order>0</Order> </FromLocation> <InformationOwner>SL</InformationOwner> <LocationSignature>Ts</LocationSignature> <ModifiedTime>2018-11-19T00:17:42.081Z</ModifiedTime> <NewEquipment>0</NewEquipment> <PlannedEstimatedTimeAtLocationIsValid>false</PlannedEstimatedTimeAtLocationIsValid> <ProductInformation>Pendeltåg</ProductInformation> <ProductInformation>43</ProductInformation> <ScheduledDepartureDateTime>2018-11-19T00:00:00</ScheduledDepartureDateTime> <TechnicalTrainIdent>2859</TechnicalTrainIdent> <ToLocation> <LocationName>Ts</LocationName> <Priority>1</Priority> <Order>0</Order> </ToLocation> <TrackAtLocation>2</TrackAtLocation> <TypeOfTraffic>Pendeltåg</TypeOfTraffic> <WebLink>http://www.sl.se</WebLink> <WebLinkName>SL</WebLinkName> </TrainAnnouncement> {{/code}}
Svara