Tillbaka till forum

Fråga om ModifiedTime

2018-12-17 14:35:57 av aresfour
Hej igen, Jag undrar hur man ska förhålla sig till frågor om ändrad data, alltså att begära data beroende på ModifiedTime fältet. I API dokumentationen står det att detta fält alltid är i UTC för att undvika fel vid övergång sommar/vintertid. Frågan är då, måste jag kompensera för denna skillnad jämte vår egen lokaltid i frågan? M.a.o om jag undrar vad som ändrats senaste 10 minuterna så blir det såhär: {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY objecttype="TrainAnnouncement"> <FILTER> <EQ name="InformationOwner" value="Skånetrafiken" /> <EQ name="ScheduledDepartureDateTime" value="2018-12-17" /> <GT name='ModifiedTime' value='$dateadd(-0.01:10:00)' /> </FILTER> </QUERY> </REQUEST> {{/code}} Eftersom skillnaden mellan UTC lokaltid är 1 timme? Anledningen till att jag undrar är för att jag verkar bara få tomma svar annars. Vänligen,
Svara