Tillbaka till forum

Station Bjf (Bjørnfjell) existerar ej trots att tåg går därifrån

2019-01-02 02:28:33 av aresfour
Hejsan, Station Bjf (Bjørnfjell) existerar ej som station (ej heller via `includeddeletedobjects=true`). {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY objecttype="TrainStation" includedeletedobjects="true"> <FILTER> <EQ name="LocationSignature" value="Bjf" /> </FILTER> </QUERY> </REQUEST> {{/code}} returnerar tomt svar: {{code}} { "RESPONSE": { "RESULT": [ { "TrainStation": [] } ] } } {{/code}} Däremot existerar `xBjf` som station. {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY objecttype="TrainStation" includedeletedobjects="true"> <FILTER> <EQ name="LocationSignature" value="xBjf" /> </FILTER> </QUERY> </REQUEST> {{/code}} Svar: {{code}} { "RESPONSE": { "RESULT": [ { "TrainStation": [ { "Advertised": true, "AdvertisedLocationName": "Bjørnfjell", "AdvertisedShortLocationName": "Bjørnfjell", "CountryCode": "SE", "Geometry": { "SWEREF99TM": "POINT (625944 7594186)", "WGS84": "POINT (18.071086739827635 68.432146381962568)" }, "LocationInformationText": "För den här stationen visas aldrig information om eventuella förseningar eller inställda tåg", "LocationSignature": "xBjf", "ModifiedTime": "2018-12-20T17:00:04.548Z", "PlatformLine": [ "1" ], "Prognosticated": false } ] } ] } } {{/code}} Däremot går det inga tåg där enl: Fråga: {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY objecttype="TrainAnnouncement" orderby="AdvertisedTimeAtLocation"> <FILTER> <AND> <EQ name="ActivityType" value="Avgang" /> <EQ name="LocationSignature" value="xBjf" /> </AND> </FILTER> </QUERY> </REQUEST> {{/code}} Svar: {{code}} { "RESPONSE": { "RESULT": [ { "TrainAnnouncement": [] } ] } } {{/code}} Utan det tågen går från stationen "Bjf" som verkar vara "raderad" då den ej finns i svaret för tågstationer längre (den har funnits tidigare): {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY objecttype="TrainAnnouncement" orderby="AdvertisedTimeAtLocation"> <FILTER> <AND> <EQ name="ActivityType" value="Avgang" /> <EQ name="LocationSignature" value="Bjf" /> </AND> </FILTER> </QUERY> </REQUEST> {{/code}} Exempel svar (nerbandat): {{code}} { "RESPONSE": { "RESULT": [ { "TrainAnnouncement": [ { "ActivityId": "1500adde-005d-9241-08d6-63b489012ed1", "ActivityType": "Avgang", "Advertised": true, "AdvertisedTimeAtLocation": "2019-01-01T11:39:00", "AdvertisedTrainIdent": "95", "Canceled": false, "EstimatedTimeIsPreliminary": false, "FromLocation": [ { "LocationName": "No.nk", "Priority": 1, "Order": 0 } ], "InformationOwner": "SJ", "LocationSignature": "Bjf", "MobileWebLink": "http://mobil.sj.se", "ModifiedTime": "2019-01-02T00:04:40.529Z", "NewEquipment": 0, "PlannedEstimatedTimeAtLocationIsValid": false, "ProductInformation": [ "SJ InterCity" ], "ScheduledDepartureDateTime": "2019-01-01T00:00:00", "Service": [ "Kiosk" ], "TechnicalTrainIdent": "95", "ToLocation": [ { "LocationName": "Le", "Priority": 1, "Order": 0 } ], "TrackAtLocation": "-", "TypeOfTraffic": "Tåg", "ViaToLocation": [ { "LocationName": "Akt", "Priority": 4, "Order": 0 }, { "LocationName": "Kmb", "Priority": 1, "Order": 1 }, { "LocationName": "Gv", "Priority": 2, "Order": 2 }, { "LocationName": "Bdn", "Priority": 3, "Order": 3 } ], "WebLink": "http://www.sj.se/trafikinfo", "WebLinkName": "SJ" } ] } ] } } {{/code}}
Svara