Tillbaka till forum

TimeAtLocation saknas från response

2019-10-05 23:20:54 av BoKKeR (uppdaterad 2019-10-06 20:37:26)
{{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="key" /> <QUERY objecttype='TrainAnnouncement' orderby='AdvertisedTimeAtLocation' schemaversion='1'> <FILTER> <EQ name='ActivityType' value='Ankomst' /> <EQ name='FromLocation' value='U' /> <EQ name="LocationSignature" value="Cst" /> <EQ name='ToLocation' value='Cst' /> <EQ name='ProductInformation' value='SJ Regional' /> <OR> <AND> <GT name='AdvertisedTimeAtLocation' value='2019-10-06T00:00:00.000+02:00' /> <LT name='AdvertisedTimeAtLocation' value='2019-10-06T23:59:59.000+02:00' /> </AND> </OR> </FILTER> </QUERY> </REQUEST> {{/code}} response: {{code}} { "TrainAnnouncement": [ { "ActivityId": "1500adde-0a5d-0422-08d7-3e20324af6b0", "ActivityType": "Ankomst", "Advertised": true, "AdvertisedTimeAtLocation": "2019-10-06T00:48:00.000+02:00", "AdvertisedTrainIdent": "877", "Canceled": false, "EstimatedTimeIsPreliminary": false, "FromLocation": [ "U", "Kn", "Mr" ], "InformationOwner": "SJ", "LocationSignature": "Cst", "MobileWebLink": "http://mobil.sj.se", "ModifiedTime": "2019-09-28T23:17:06.524Z", "OtherInformation": [ "Ingen påstigning." ], "ProductInformation": [ "SJ Regional" ], "ScheduledDepartureDateTime": "2019-10-06T00:00:00.000+02:00", "ToLocation": [ "Cst" ], "TrackAtLocation": "19", "TypeOfTraffic": "Tåg", "WebLink": "http://www.sj.se/trafikinfo" }, {{/code}} och den här tåget har varit försenat enligt sj.se 2 minuter, den kom fram 00:50 istället för 00:48. Varför saknas TimeAtLocation? Och hur kan man se om tåget har gått redan?
Svara