Tillbaka till forum

TypeOfTraffic visas inte alltid

2019-10-31 16:38:20 av Peter Gridlund
Hej, När jag söker efter TrainAnnouncement:s så saknas det i väldigt många fall fältet "TypeOfTraffic". Vad beror detta på? När jag har grävt lite i datan så har jag sett att det i vissa fall handlar om godståg, men inte alltid. Ett exempel: När jag söker efter announcements för tågnummer 520 så finns "TypeOfTraffic" i ungefär hälften av fallen. <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="KEY" /> <QUERY objecttype="TrainAnnouncement" schemaversion="1.3"> <FILTER> <IN name="AdvertisedTrainIdent" value="520"/> <EQ name="ScheduledDepartureDateTime" value="2019-10-31" /> </FILTER> </QUERY> </REQUEST> Någon som vet varför det är så? Med vänlig hälsning, Peter
Svara